For lidt søvn, forkert kost og dårlige skærmvaner

Mange af de unge får for lidt søvn, forkert kost og bruger for mange timer foran computeren. Der er nogle af de udfordringer, som man i Kalundborg Kommune står over for.

For lidt søvn, forkert kost og dårlige skærmvaner
Mange af de unge i Kalundborg Kommune får for lidt søvn, forkert kost og bruger for mange timer foran computeren. Det viser den nyeste Ungeprofilundersøgelse. Foto: Colourbox.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Ældre- og Sundhedsudvalget havde møde den 8. april, og her var et af punkterne Børns søvn, kost og skærmvaner – og de er foruroligende mener bl.a. formand for udvalget, Peter Jacobsen (DF).

Mange af de unge i Kalundborg Kommune får for lidt søvn, forkert kost og bruger for mange timer foran computeren. Det viser den nyeste Ungeprofilundersøgelse. Derudover ryger de unge i Kalundborg Kommune mere end landsgennemsnittet og de begynder også at drikke alkohol tidligere end deres jævnaldrende i andre kommuner. På udvalgsmødet besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget, at de på baggrund af resultaterne fra Ungeprofilundersøgelsen gerne vil drøfte mulige indsatser på et dialogmøde med Børn- og Familieudvalget. Mødet bliver afholdt i morgen, torsdag.

Søvn, kost og fysisk aktivitet

Næsten halvdelen af de unge i Kalundborg Kommune sover mindre end anbefalingen for aldersgruppen. Det er markant flere sammenlignet med data på landsplan, hvor ca. hver fjerde ung sover for lidt. Halvdelen af de unge spiser ikke morgenmad dagligt før skole og lidt under halvdelen spiser ikke frokost dagligt i skolen. To tredjedele af de unge går til sport i en forening. Der er flest foreningsaktive unge på 7.årgang og færrest på 9.årgang. Derimod stiger andelen, der benytter fitnesscenter fra 7. til 9.årgang. Mindre end hver tredje ung har transport til skole som daglig fysisk aktivitet, hvilket er væsentligt lavere sammenlignet med data på landsplan. Mere end en tredjedel af de unge har et fritidsjob, og de unge bruger mange timer på skærm dagligt, særligt på de sociale medier, hvor op mod halvdelen af de unge bruger 3-5 timer eller mere om dagen.  

Udvalgsformand: Det kræver handling

Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget, Peter Jacobsen, er langt fra tilfreds med, hvad den seneste ungeprofilundersøgelse i udskolingen i Kalundborg Kommune har vist.

”Det mest udfordrende er søvn, kost og skærmvaner, hvis vi gerne vil have vores folkeskole til at fungere, og resultatet på skolen er jo nærmest dårligere og dårligere til trods for, at vi har kigget på den i mange år. Vi laver alle mulige tiltag, men hvad nytter det, hvis de grundlæggende ting ikke er i orden. Børn og unge skal være udhvilet, og der skal være tanket op med energi til en god skoledag. Med de her udfordringer er det svært at skabe trivsel og gode karakter. Der er ikke noget quickfix her. Det ved jeg. Men vi er nødt til at snakke med Børn- og Familieudvalget nu og se på, hvordan det her skal håndteres. Men vi skal også snakke med skolebestyrelser, lærerforeninger og skoleledere, hvis vi skal lykkes med at flytte os,” siger han, og fortsætter: ”Var vi et sted nu, hvor det blev bare lidt bedre, men det er jo ikke tilfældet. Det går den gale vej. Vi taler om de her ting, men vi skal også handle på det. Vi må stå sammen politisk, for der er behov for, at vi rykker på det her nu. Vi skal lave handleplaner ikke strategier. Ikke noget med en hensigtserklæring, som vi kigger på om fire år. Vi skal være progressive og handle nu. Så vi står vi måske et bedre sted allerede næste år.”

Trivsel og rusmidler

Hvad angår trivsel, trives langt de fleste i udskolingen, og har det godt både i skolen, hjemme og med vennerne. En mindre andel har reel risiko for mistrivsel, oplever ensomhed og har sjældent/aldrig en voksen at tale med, når de har det svært. Der er en relativt stor stigning i unge, der oplever mobning i skolen, både i Kalundborg Kommune og i de deltagende kommuner på landsplan. Mere end hver tredje ung angiver, at de er blevet mobbet inden for de seneste seks måneder. Andelen af unge der svarer, at de bevidst har gjort skade på sig selv inden for det seneste år er uændret sammenlignet med sidste sidste års Ungeprofil og udgør en femtedel.

Generelt er der markant flere unge, der prøver cigaretter og e-cigaretter i Kalundborg Kommune sammenlignet med data på landsplan. Dette gør sig særligt gældende på 7.årgang, og det faste forbrug af e-cigaretter er også steget i 9.klasse sammenlignet med data fra sidste års Ungeprofil. I Kalundborg Kommune begynder unge tidligere at drikke alkohol sammenlignet med unge i de deltagende kommuner på landsplan.

”Cigaretter og alkohol er selvfølgelig også et problem, men den del hører jo mere under sundhedsaspektet, men det hele hænger sammen,” slutter Peter Jacobsen af med at sige.

Alle 18 udskolingsskoler i Kalundborg Kommune deltog i Ungeprofilen 2023-2024. Heraf 9 folkeskoler og 9 fri- og privatskoler. I alt besvarede 1125 udskolingselever undersøgelsen. Det gav en svarprocent på 81. Det er tredje år i træk, at Kalundborg Kommune har gennemført Ungeprofilen i 7.- 9. klasse. Dermed har man også mulighed for at følge ændringer i de unges trivsel og adfærd, fx i forhold til brug af rusmidler. På landsplan deltog 46 kommuner i Ungeprofilen 2023-2024 for udskolingen, hvor i alt 50.788 elever besvarede spørgeskemaet. Derfor har man også mulighed for at sammenligne data med de andre deltagende kommuner på landsplan.  

Kilde: Ungeprofilundersøgelse 2023/24 Kalundborg Kommune.

Del