Folketinget er inviteret til høring om en fast Kattegatforbindelse

De voksende foreninger, som er modstandere af en ny Kattegatforbindelse, samarbejder med forskere og specialister, som ikke har kommercielle interesser i om projektet virkeliggøres eller skrinlægges.

 Folketinget er inviteret til høring om en fast Kattegatforbindelse Der er stor modstand mod en eventuel Kattegatforbindelse ud over Røsnæs. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

De seks modstandsforeninger mod motorvej og jernbane på Asnæs, Røsnæs, Vestsjælland, Samsø og i Østjylland inviterer folketinget til høring om en fast Kattegatforbindelse torsdag d. 28. april i Fællessalen på Christiansborg.  Udover folketingsmedlemmer, inviteres også medlemmer fra modstandsforeningerne samt Kalundborg Kommunes kommunalbestyrelse.

Foreningerne har i længere tid arbejdet tæt sammen om at analysere konsekvenserne af en eventuel realisering af Kattegatforbindelsen.

Høringen i Folketinget vil bl.a. belyse: Konsekvenserne for klimaet, den sundhedsskadelige motorvejsstøj, de trafikale udfordringer, økonomien i projektet, borgerinddragelsen, samt påvirkningen af mennesker, dyr og natur i de berørte lokalområder. Det er lykkedes modstandsforeningerne at skaffe en perlerække af dygtige og anerkendte oplægsholdere, som uddyber og vinkler de enkelte emner, så alle har mulighed for at blive klogere og får en større viden om projektet, skriver modstandsforeningerne i indbydelsen til høringen.

Efter oplæggene er der afsat tid til spørgsmål og debat.

”Om kort tid offentliggøres Vejdirektoratets forundersøgelse om en eventuel fast forbindelse over Kattegat, og Folketinget skal være med til at bestemme, om projektet skal fortsætte med en VVM- undersøgelse.

COWI og Rambøll har udarbejdet baggrundsmaterialet. De samme virksomheder, som er de mest sandsynlige leverandører både til udarbejdelse af en VVM-undersøgelse og i en senere byggefase, hvis projektet skulle komme så vidt.

Rådgivningen købes altså hos virksomheder, som har betydelige kommercielle interesser i at projektet virkeliggøres,” står der i det materiale som er udsendt sammen med indbydelsen til høringen.

De voksende foreninger, som er modstandere af en ny Kattegatforbindelse, samarbejder med forskere og specialister, som ikke har kommercielle interesser i om projektet virkeliggøres eller skrinlægges.

Efter velkomst skal deltagerne gennem et program som bl.a. omhandler, Hvad ved vi om, hvorfor folk rejser? Hvordan ser samfundsøkonomien ud ift. KF? Hvilke store anlægsprojekter giver mening på vejen mod netto-nul-samfundet? Hvordan påvirker støj mennesker og omgivelser? Hvad betyder KF for den lokale sammenhængskraft? Hvordan kan klimakrisen bedst håndteres? inden der er spørgsmål og debat.

Del