Folkeskolestrategi - uden håb.

Læserbrev: Folkeskolestrategi - uden håb?

En amerikansk filosof sagde engang: "Optimisme er en strategi for en bedre fremtid. For medmindre du tror på, at fremtiden kan blive bedre, er det usandsynligt, at du vil anstrenge dig og tage ansvar for, at det bliver bedre."

Så det hjælper ikke, at der præsenteres et blændende nyt stykke papir med overskriften "Folkeskolestrategi", hvis vi ikke undervejs i processen oplever nogle nye signaler fra det borgerlige flertal i kommunalbestyrelsen, som kan give anledning til optimisme. "Folkeskolestrategien" skal sendes ud på skolerne, som så skal lave handleplaner - forstået at de skal løse udfordringer selv inden for de samme rammer som hidtil.

Vi har tillid til at folkeskolerne faktisk har forsøgt dette igennem lang tid. Der er brug for nye rammer og midler til at reparere. For der er brug for reparation af alt fra tillidsforholdet mellem lærerne og politikerne til bedre forberedelse af eleverne inden skolestart og bedre hjælp i undervisningen i form af for eksempel flere 2 lærerordninger.

Så derfor kunne vi i SF ikke nikke ja i kommunalbestyrelsen til bare at sende "aben" tilbage til folkeskolerne. Vi vil gerne appellere stærkt til de øvrige partier i kommunalbestyrelsen forud for dette års budgetforhandlinger, om at gentænke deres prioriteringer og huske deres valgløfter fra 2017 om en bedre folkeskole i Kalundborg. Ingen af os har hidtil kunne levere på det løfte og efterårets valgdebatter vil få en temmelig hul klang, hvis løftet bare gentages uden at vi har vist handling bag.

Med venlig hilsen

Kristina Püschl

Formand SF Kalundborg

Thomas M. Hiorth

Kommunalbestyrelsesmedlem SF Kalundborg

Del