Folkeskolen.

Læserbrev: Folkeskolen

Rektor Peter Abildgaard Andersen udtrykker i Nordvestnyt den 3. juli sin bekymring for Folkeskolen, en bekymring jeg er meget enig med ham i. Jeg synes også oppositionen i Kommunalbestyrelsen har prøvet med initiativer der kunne styrke Folkeskolen, men jeg må skrive – at vi taler for døve øre hos de ledende. 

Peter Abildgaard Andersen udtaler at ”en uddannelsesby skal løfte niveauet igennem hele uddannelsessystemet – helt fra vuggestuen over børnehaven og grundskolen til ungdomsuddannelserne og til de videregående uddannelser. Det kræver en stærk, sammenhængende, kommunal indsats at sørge for det, og den er svær at få øje på…” 

Jeg synes ovenstående citat skal være en påmindelse til os alle i Kommunalbestyrelsen i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

Niels Erik Danielsen, kommunnalbestyrelsesmedlem (Enh.).

Del