Folkeskolen i Kalundborg i bund på flere parametre

Folkeskoleeleverne i Kalundborg Kommune fik det tredje laveste karaktergennemsnit i landet i skoleåret 2020/2021.

Folkeskolen i Kalundborg i bund på flere parametre Folkeskoleeleverne i Kalundborg Kommune fik det tredje laveste karaktergennemsnit i landet i skoleåret 2020/2021. Foto: Colourbox

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

I de sidste mange år har folkeskolen været et varmt emne i Kalundborg, og har deraf været diskuteret fra mange sider, idet kommunen ønsker at forbedre både karaktergennemsnit og trivsel samt, at få flere afgangselever til at overgå til ungdomsuddannelserne. Men eftersom at Kalundborg Kommune ligger 3. dårligst af landets 98 kommuner, hvad angår karaktergennemsnit, er vejen endnu lang.

Folkeskoleeleverne i Kalundborg Kommune fik det tredje laveste karaktergennemsnit i landet i skoleåret 2020/2021. Det viser bl.a. de nyeste nøgletal fra Kommunernes Landsforening (KL).

Man har ellers set optimisme, bl.a. blandt medlemmer af det daværende Børn- og Familieudvalg i de senere år, og flere lokalpolitikere har udtalt, at det går langsomt fremad for folkeskolen i Kalundborg. De udsagn understøtter de nyeste tal således ikke. COVID-19 kan ikke bruges som en undskyldning, da vilkårene har været ens for skolerne i hele landet, ydermere er karaktergennemsnittet steget i flere af landets kommuner det sidste år.

Ifølge nøgletallene fra KL ligger Kalundborg Kommunes gennemsnitlige afgangskarakterer på 6,8, og det er således kun folkeskoleeleverne på Lolland og Læsø, der klarede sig dårligere end folkeskoleeleverne i Kalundborg Kommune i skoleåret 2020/2021. Landsgennemsnittet på adgangskarakter i folkeskolen ligger på 7,6.

Ligger i bund på flere parametre

Kalundborg ligger altså nr. 96 på listen over karaktergennemsnit ud af 98 kommuner med en gennemsnitskarakter på 6,8. Til sammenligning har Lyngby-Taarbæk et karaktergennemsnit på 9, og ligger nr. 1 på listen. Hvad lærernes sygefravær angår ligger kommunen på en 78. plads. Endelig ligger Kalundborg Kommune nr. 94 hvad angår overgang til ungdomsuddannelse, hvor vi ligger med en procent på 80,2. Til sammenligning ligger Hørsholm nr. 1 med 97,03.

Gørlev Skole har fx et karaktergennemsnit på 5,6, Hvidebækskolen på 5,5 og Skolen på Herredsåsen samt Høng Privatskole 6,5. De er dermed de skoler med det laveste karaktergennemsnit i Kalundborg Kommune. Hvorimod det højeste karaktergennemsnit ses på Kalundborg Friskole samt på Vinde Helsinge Friskole, hvor karaktergennemsnittet ligger på henholdsvis 8,4 og 8,3 i 2021 (*Gennemsnit af obligatoriske prøver).

På Vinde Helsinge Friskole begynder 100 pct. på en ungdomsuddannelse, og på Kalundborg Friskole begynder 94,1 pct. på en ungdomsuddannelse. Kommunegennemsnittet er 78,7 pct., og landsgennemsnittet 86,8 pct. På Gørlev Skole er det derimod kun 54,8 pct., på Hvidebækskolen begynder 85,8 pct. på en ungdomsuddannelse og på Skolen på Herredsåsen er det 83 pct., der begynder på en ungdomsuddannelse.

I høj grad plads til forbedring

Henriette Ergemann (NB), der er nyvalgte formand for Børn- og Familieudvalget i Kalundborg er ikke i tvivl om, at der i den grad er plads til forbedring, og at udvalget kommer til at arbejde med det i de kommende fire år. Derudover var hun skeptisk, da man sidste år talte om fremgang i folkeskolerne i Kalundborg Kommune, hvad karakter angår, da man netop ikke havde haft normal skolegang grundet COVID-19.

”Der er i den grad plads til forbedring. Jeg har hørt, at vi har rykket os meget, men man skal huske at kigge på baggrunden. De unge har ikke været til eksamen sidste år. Undervisningen hjemme er heller ikke lige så let at måle på. Men derudover har man jo arbejdet for det her område i mange år, og nu har det nye udvalg brug for tid og ro til, at lære hinanden at kende, og til at arbejde. Jeg vil gerne finde ud af, hvad de helt konkret har arbejdet med de sidste fire år. Hvad har de lykkes med, og hvor er udfordringerne store. Hvad kan vi gøre anderledes,” siger hun, og fortsætter: ”Vi skal fortsat løfte det faglige niveau, men der skal også ses på trivslen i vores skoler. Vi skal arbejde på at rekruttere og fastholde fagligt uddannet personale. Det hele hænger sammen. Hvis vi alt for ofte benytter os af vikarer og unge mennesker, vil det faglige niveau ikke løfte sig i folkeskolen. Vi skal finde ud af, hvad det er, at vi vil i den her periode, og så skal administrationen løbe i samme retning som os. Men jeg har en god mavefornemmelse med det her. Jeg tror, at vi alle vil det samme. Vi vil rykke noget på det her område. Men vi skal løbe i samme retning. Løber vi nu, uden at have aftalt, hvad vi gør, er vi bare syv hovedløse høns, der løber i hver vores retning. Men vi kommer uden tvivl til at bruge de næste fire år på, at hæve fagligheden og trivslen i skolerne i kommunen.”

Der er lagt en flerårig strategi

Michael Gravesen, direktør for Børn-, Skole & Familieområdet i Kalundborg Kommune, er enig i, at der fortsat skal arbejdes målrettet på opgaven omkring folkeskolerne i kommunen. Samtidig nævner han en positiv udvikling, når man sammenligner skoleåret 2016/2017 med skoleåret 2021/2022 i Kalundborg Kommune. 

”Karaktergennemsnittet i Kalundborg er ikke så højt, som vi kunne tænke os. Men der er lagt en flerårig strategi, hvor vi skal løfte det faglige niveau. Det blev besluttet i foråret 2021. Bl.a. på baggrund af, at der i 2020/2021 blev gennemført en ret grundig analyse af det socioøkonomiske grundlag i Kalundborg, hvor der i øvrigt også var en opfattende inddragelsesproces omkring strategien, bl.a.  med flere workshops, Sidste år så vi faktisk en positiv udvikling på folkeskoleområdet. I 16/17 var der knap 25 pct., der ikke opnåede at få 02 i dansk og matematik, men i 20/21 var andelen af elever, der ikke opnåede 02 i disse fag, reduceret til 9 pct., hvilket er tæt på det landsdækkende gennemsnit. Det er da en positiv udvikling, der er i gang,” siger Michael Gravesen, og fortsætter: ”Min forventning til de kommende år er, at der fortsat vil være fokus på opgaven om at løfte det faglige niveau i folkeskolen ved, at gøre brug af tidligere erfaringer samt supplere med nye perspektiver. Det er i hvert fald min opfattelse, at der er bred konsensus om, at det fortsat er en opgave for folkeskolen i Kalundborg at løfte det faglige niveau, og jeg synes, at både lærere og ledere påtager sig den opgave både ansvarligt og professionelt. Vi har nogle dygtige, lærere, pædagoger og ledere og nogle skønne elever i kommunen, men analysen viser også, at mange familier i Nordvestsjælland måske ikke nødvendigvis har tradition for uddannelse.”

Kilder: kl.dk samt Børne- og Uddannelsesministeriet uddannelsesstatestik.dk

Del