Fødselshjælper for gode kunstoplevelser

Anne Fabricius er nyvalgt formand for Kalundborg Kunstforening, hvis bestyrelse, hun har været medlem af i nogle år, og hun er glad for sin nye tillidspost.

Fødselshjælper for gode kunstoplevelser
Kalundborg Kunstforenings nye formand Anne Fabricius foran Bispegården, hvis udstillinger hun nu skal være med til at præge. Foto: Sonja Husted Rasmussen

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

Tidligere jordemoder på Kalundborg Sygehus Anne Fabricius er ny formand for Kalundborg Kunstforening og dermed for omkring 550 medlemmer.

Hun er et kendt ansigt i Kalundborg, og det sker ikke sjældent, at folk, hun møder, for eksempel over køledisken i Kvickly, lyser op i et stort genkendelsens smil og udbryder: Jamen det er da jordemoderen!

Og det var Anne Fabricius i rigtig mange år på det nu nedlagte Kalundborg Sygehus, så adskillige mennesker husker hende for hendes faglige dygtighed, kompetence og den menneskelige varme hun udstrålede og tryghed, hun gav.

Anne Fabricius er nyvalgt formand for Kalundborg Kunstforening, hvis bestyrelse, hun har været medlem af i nogle år, og hun er glad for sin nye tillidspost.

Da hun fik opfordringen til at stille op, undslog hun sig i første omgang beskedent, idet hun sagde, at hun da ikke vidste noget om kunst.

- Måske ikke, men du kan godt lide at dele kunstoplevelser, insisterede forslagsstilleren, og Anne lod sig overtale.

Det er nemlig helt rigtigt, at hun synes, det er sjovt at dele kunstoplevelser, og da Kalundborg Kommune med Bispegården råder over et helt fantastisk, ja, helt magisk sted at vise kunst, var der egentlig ikke så meget at betænke sig på.

Fødselshjælper

Hendes interesse falder helt i tråd med kunstforeningens formål, der netop er at formidle gode kunstoplevelser. Kunstforeningen tilrettelægger årets udstillinger i Bispegården, så nu bliver Anne Fabricius fødselshjælper for disse udstillinger. Bestyrelsen er i gang med at tilrettelægge sæson 2024, og ingen skal forvente en helt anden type udstillinger end hidtil, efter at Anne er blevet formand.

- Nej, ingen revolution, ler hun.  Heldigvis råder bestyrelsen over dejligt kreative hjerner, og der er mange gode idéer på bordet til den kommende sæson. Både bestyrelsen og formanden er optaget af at tiltrække flere unge, og det kunne måske ske ved at målrette en eller to udstillinger til de unge, eller eventuelt tilbyde mere eksperimenterende kunst i Bispegårdens kælder sideløbende med andre udstillinger i de øvrige lokaler.

Interessen for kunst har Anne Fabricius ikke fra fremmede. Allerede som barn blev hun introduceret til gode kulturhistorie- og kunstoplevelser af sine forældre. Hendes far var med til at etablere Stevns Museum ved Højerup Kirke, og ofte tog lille Anne med ham.

Senere flyttede familien til Rønne:

- Og her blev man jo bombarderet med bornholmerkunst af vidt forskellig slags, husker Anne. Hendes forældre lærte hende at se kunst, og den evne har hun altid båret med sig.

Hun og hendes mand, Klaus Madsen, har travet kilometer efter kilometer rundt på museer i både ind- og udland.

- Kunst og kultur er for mig det hele. Det er jo selve centralnervesystemet i det fællesskab, vi er en del af, siger Anne.

550 medlemmer

Kunstforeningens formål er også at foretage indkøb af kunstgenstande til bortlodning blandt medlemmerne. Det sker på den årlige generalforsamling, der altid er særdeles velbesøgt.

Det er en forening med en stor medlemsskare, Anne Fabricius er blevet formand for. Den tæller ikke færre end 550 medlemmer, og det gør Kalundborg Kunstforening til den største kunstforening i Danmark udregnet efter indbyggertal i landets kommuner.

Del