Flytning af Falck redning fra Snertinge til Jyderup

Flytning af Falck redning fra Snertinge til Jyderup

Læserbrev: Flytning af Falck redning fra Snertinge til Jyderup

I påsken var jeg inviteret på morgenkaffe på Brand og Redningsstationen i Snertinge. Mange bekymrede brandfolk og reddere var mødt op, de er meget uforstående for at deres station nu skal opsplittes i 2 stationer, Falck og deres vogne og reddere skal flyttes til Jyderup og brandberedskabet skal blive i Snertinge. Det er en historie på 73 år der rives væk uden nogen logisk eller arbejdsmæssig grund.

Det er sådan nu at brandberedskabet er kommunalt og foregår i Vestsjællands brandvæsen som er kommunerne Holbæk, Kalundborg og Odsherred i et fællesskab. Redning som forestås af Falck, hører til under Region Sjælland. Det tætte samarbejde og den fælles station har været gavnligt for begge parter igennem mange år - de træner sammen og er generelt opdateret på hinanden og betragter ligeledes hinanden som kollegaer.

Den nye ambulancestation som bliver placeret i Jyderup, klemt inden mellem en togbane og en kommende motorvej (uden planlagt tilkørsel i nærheden) og opsplitningen generelt giver ingen mening for hverken brand eller redning. Der bliver en del længere (7 km som kan betyde meget i en redningssituation) responstid for redning i sommerlandet.

Der er 24000 sommerhuse i Odsherred og er der kommer endnu flere sommergæster til plus hvad der ligger i Havnsø og Kaldred! De bliver meget ringere stillet i responstid på redning. Det er ikke en befolkningstilvækst man kan overse i sommerhalvåret.

Det er 16 fuldtidsstillinger hos Falck der flyttes til Jyderup (altså fra Kalundborg kommune til Holbæk kommune). Falck har søgt Region Sjælland om at blive på lokationen i Snertinge, men har fået Nej.

Borgmester Martin Damm og udvalgsformand Peter Jacobsen begge fra Kalundborg kommune har ligeledes spurgt Region Sjælland ind til bevæggrunden for flytningen af Falck stationen og forfølger sagen...…

Sektionsleder Brian Lindekilde Hansen fra Præhospitalet i Region Sjælland udtaler i Nordvest Nyt den 18. februar 2023 at ”langt de fleste ture bliver taget på hjul”, og samtidig fortæller han i samme avis at man overvejer at indsætte akuthjælpergrupper eller en nødbehandlerbil i Havnsø, når beredskaberne bliver flyttet, Dermed erkendes på forhånd at beredskabet svækkes i dette område!

Der er ingen rød tråd i denne flytning og ikke mindst ophøret af 73 års tæt samarbejde, som alle er enige om har fungeret fremragende. Brandstationen står alligevel for en ombygning idet nye (allerede bestilte) brandbiler er for høje til den nuværende garage. Der er masser af udenomsplads og dermed mulighed for at bygge den nye ”Brand og Redningsstation” hvor den nuværende ligger.

Der vil for begge parter, Ambulance og brand, være en klar gevinst økonomisk-fagligt-miljømæssigt, i et bofællesskab! (Husleje og drift af bygninger)!

Spørgsmålene trænger sig på;

  • Hvad er grunden til denne flytning?  
  • Der er fremsat et krav fra Region Sjælland om at den nye Falck station SKAL ligge i område 4450 – hvorfor?
  • Hvad er grunden til man ikke lytter til de mange ansatte på stationen som ikke kan se noget fornuft i dette valg?
  • Hvorfor er det netop 4450 (Jyderup) der skal være rammen om den nye Falck station? OG ikke en logisk placering ift til og frakørsel?
  • Hvorfor vægtes det faglige samarbejde mellem Brand og Redning ikke højere?

Med venlig hilsen

Helle Laursen Petersen (C)

Medlem Regionsråd Sjælland

Del