Flytning af ambulanceberedskab skaber utryghed!

Flytning af ambulanceberedskab skaber utryghed!

Læserbrev: Flytning af ambulanceberedskab skaber utryghed!

Kære Regionsrådsformand Heino Knudsen & Udvalgsformand Jens Ravn

Havnsø Lokalråd og Snertinge, Føllenslev & Faurbo Lokalråd henvender sig til jer med vores bekymring om den forestående flytning af ambulancetjeneste fra Snertinge til Jyderup.

Falckstationen i Snertinge har, siden åbningen i 1950, leveret ambulance-, brand- og redningsopgaver til borgere og virksomheder i området.

Region Sjælland har besluttet, at det nuværende ambulanceberedskab fra den 1. februar 2024, skal foretages fra området 4450 Jyderup. Dette medfører bl.a. at den nuværende samarbejdsdrift, der gennem over 70 år skal adskilles fra Brandberedskabet på stationen i Snertinge. Et samarbejde der har givet en uvurderlig faglig sparring mellem ambulance- og brandmandskab.

Begrundelsen for flytningen af de to ambulanceberedskaber i Snertinge og Ruds Vedby er, at det vil give bedre responstider i området. Brian Lindekilde Hansen udtaler på forsiden af NordvestNyt 18. februar 2023, at "langt de fleste ture bliver taget på hjul".

Endvidere fortæller Brian Lindekilde Hansen i samme avis, at Præhospitalt center overvejer at indsætte Akuthjælpergruppe eller en nødbehandlerbil i Havnsø, når beredskaberne bliver flyttet. Dermed erkendes det på forhånd, at beredskabet svækkes i dette område.

Måske der ligger en erkendelse af, at antallet af borgere i sommerhusområderne, Havnsø og Kaldred, er markant højere i sommerhalvåret?

Desuden er de to ambulanceberedskaber i Odsherred området ofte udfordret i sommerferietiden pga. de store sommerhusområder i Odsherred, der også har behov for præhospital assistance. Ved at flytte stationens ambulanceberedskaber til Jyderup, vil der være op til 7 km længere afstand, for at "bakke" op om beredskaberne i nord.

En flytning af ambulanceberedskaberne vil forringe responstiderne i vores område og dermed skabe en væsentligt større utryghed for alle borgere.

Med venlig hilsen

Orla Riishede, formand Havnsø Lokaråd

Kristina Bay Jensen, formand SFF-Lokalråd

Del