Flot vision for Højbyen  – men næppe realistisk med den nuværende borgmester.

Læserbrev: Flot vision for Højbyen  – men næppe realistisk med den nuværende borgmester!

Museum Vestsjælland og kulturudvalget i Kalundborg kommune har barslet med en meget fin plan for skabelsen af et middelalder-formidlingscenter i Højbyen i museets bygning, Lindegården. Sammenholdt med en plan for at synliggøre og forbinde højbyens historiske perler i en tidsrejse med syv nedslag er der tale om en vision, som for alvor vil kunne  sætte det middelalderlige Kalundborg på landkortet.

Men så meget mere trist er det så at se en fuldkommen historieløs og kulturløs  borgmester i samarbejde med med pensionsselskabet AP arbejde i den totalt modsatte retning i den anden anden af Højbyen. Det fremgår klart af de byggeplaner, der blev præsenteret på borgermødet. Borgmester og økonomiudvalg fremsætter et forslag, som fuldstændig mangler respekt for byens historie og kultur.

Hvor kulturudvalget og Museum Vestsjælland arbejder på at synliggøre og visualisere den middelalderlige by ønsker borgmesteren åbenbart at usynliggøre de middelalderlige levn af hensyn til ussel mammon.

Byggeplanerne ødelægger muligheden for at få et klart billede af byens middelalderlige byplan og navnlig ”Studiebyen” er et respektløc misfoster som usynliggør at Kalundborg engang var stedet hvor kongen mødtes med sine stormænd og hvor rigets arkiv var (Folen).

Vi har brug for at have en borgmester og en kommunalbestyrelse som kulturelt og historisk har respekt for Kalundborgs historie.

Der bør være mange indbyggere i Kalundborg som protesterer mod disse horrible planer. Vi skal ikke sælge arvesølvet til de højestbydende.

Kaj Buch Jensen

Bakkehaven 21

Del