Flisfyring må ikke blive en grøn sovepude.

Læserbrev: Flisfyring må ikke blive en grøn sovepude

Fredag d. 21. august er der en storstilet indvielse af Asnæsværkets nye flisfyrede kraftværksblok, hvor bl.a. kronprinsen kigger forbi.

NOVO har tidligere udtalt at dette skridt medfører, at NOVO’s site bliver CO2 neutralt, da varmen til NOVO leveres af Asnæsværket.

I kommunen, som også får leveret varme fra Asnæsværket via Kalundborg Forsyning, har historien længe været, at når der fyres med flis så er vi mere end i mål med vores CO2 målsætning - det fremgår bl.a. af CO2-regnskabet fra 2019*, der siger, at “... den kommende konvertering af Asnæsværket til biomassefyret kraftvarme i 2019/2020, vil betyde en signifikant reduktion af Kalundborg Kommunes interne CO2-udledning” - og det nævnes at kommunen vil indfri målsætningen med det dobbelte. Borgmesteren har også nævnt det ved flere lejligheder.

Men det er for godt til at være sandt!

Fyring med flis er ikke bæredygtigt og det er ikke CO2 neutralt! Det kan være det, hvis det høstes lokalt og man kun anvender restprodukter f.eks. fra bygnings- og møbelindustrien. Men den overordnede politiske beslutning om, at give flis en afgiftsmæssig fordel - og iøvrigt lave fortællingen om, at det er CO2 neutralt har gjort, at der er et enormt pres på for at få leveret flis. Det giver forsyningsproblemer og muligheder for mere eller mindre suspekte leverandører til at gøre en god forretning.

Næsten halvdelen af det flis der skal afbrændes i Asnæsværkets nye kedel kommer fra Estland og USA. Det er lande langt væk - og det er lande der af flere organisationer påpeges som steder, hvor der ikke er styr på at flisen produceres bæredygtigt.

Læg dertil tvivlsomme certificereringsordninger, som skal få det hele til at se grønt ud på overfladen, så er det her et seriøst problem!

Derfor må vi for alt i verden ikke læne os tilbage i Kalundborg Kommune og bruge det her som en grøn sovepude. Tværtimod skal vi vise, at vi er den grønne industrikommune, vi gang på gang siger vi er. Så vi skal gå forrest i den grønne omstilling, det er vores pligt, som en stor offentlig virksomhed med en millardomsætning. Det kan vi gøre ved f.eks. at samarbejde endnu mere med erhvervslivet om grønne løsninger, ved at handle grønt, ved at omstille vores transport og ved at understøtte vedvarende energi, som jo er de rigtige grønne energikilder.

https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=kalundborg07&page=document&docId=246532&ItemId=246585

Thomas Malthesen Hiorth 

Kommunalbestyrelsesmedlem, SF Kalundborg
Azaleavej 22
4470 Svebølle

Del