Flest pesticiderester i vand fra private vandværker

"Er der resultater som stikker ud og ikke overholder loven så får vi en henvendelse med det samme med besked på, at lukke den pågældende boring så vores forbrugere kan være helt trygge.”

Flest pesticiderester i vand fra private vandværker
Foto: Colourbox

Af Jens Nielsen

Fra september 2017 til september 2022 er fundet rester af pesticider i 29 procent af de i alt 115 aktive drikkevandsboringer, der er blevet undersøgt i Kalundborg Kommune. Det er især på de små private vandværker hvor problemet er størst.

Der bliver fundet pesticidrester i over halvdelen af de aktive drikkevandsboringer i Danmark. I 2019 fik kommunerne til opgave at sikre lokale, frivillige aftaler om at beskytte de sårbare drikkevandsboringer mod netop pesticider inden udgangen af 2022. Men indsatsen har slået fejl, og kun en brøkdel af områderne er blevet beskyttet. Heller ikke i Kalundborg Kommune er man nået i mål. I ni af prøverne er grænseværdien for drikke- og grundvand endda overskredet, skrev Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse tidligere på ugen.

Mange forbrugere tror fejlagtigt, at alt vand i Kalundborg Kommune leveres fra Kalundborg Forsyning, men det er ikke rigtigt, en lang række af private vandværker leverer hver dag vand til forbrugerne rundt om i kommunen, og det er netop hos de private vandværker, at der er målt pesticidrester over grænseværdien, viser tal fra Danmarks Naturfredningsforening.

”Det er vigtigt, vi adskiller Kalundborg Kommune fra Kalundborg Forsyning i dette tilfælde. Der er flere små selvstændige vandværker, der har vandboringer, som drives af lokale forsyninger, siger Hans-Martin Friis Møller, direktør i Kalundborg Forsyning. 

Kalundborg Forsyning oplyser, at det er deres ambition at sikre grundvandet og områderne nær kildepladserne bedst muligt. I tilfældet hvor man kan indgå en aftale med lodsejere, vil det så vidt muligt altid være forsyningens ønske at overtage ejerskabet og derefter give området tilbage til naturen eller udarbejde miljøvenlige forpagtningsaftaler. Formålet vil således altid være at beskytte grundvandet bedst muligt.

”Vi er heldige i denne forbindelse. En stor del af vores kildepladser er placeret i naturområder, hvor der ikke er behov for at indgå BNBO-aftaler. Dermed ikke sagt, vi ikke indgår BNBO-aftaler med lodsejere, hvis muligheden byder sig, da det er forsyningens politik, vi så vidt muligt ønsker at eje de arealer, hvor vores kildepladser er placeret, siger Hans-Martin Friis Møller.

I Kalundborg Forsyning overvåges alle deres vandboringer. Det er forsyningens praksis, at denne overvågning foretages hyppigere, såfremt der findes pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i vandet. Kalundborg Forsyning har på nuværende tidspunkt ingen boringer, der forsyner kunder med vand, som overskrider de fastsatte grænseværdier. Skulle det modsatte være tilfældet, vil boringen blive taget ud af drift, oplyser Kalundborg Forsyning.

Et af de private vandværker som optræder på listen hos Danmarks Naturfredningsforening flere gange, er Brandsbjerg Vandværk.

”Der bliver hele tiden løbende taget prøver af vores vand og alle resultater kan ses på vores hjemmeside og lige nu har vi ingen boringer som overskrider grænseværdierne. Alle vores boringer ligger på kommunal jord og ikke på marker hvor landmænd dyrker jorden, så derfor er vi helt forskånet for alle former for sprøjtemidler, men mange af de målinger som nu viser pesticidrester er jo grundet tidligere tiders brug af pesticider som er i jorden ” fortæller formand for Brandsbjerg Vandværk, Arne Nielsen, og fortsætter,

”Alle analyseresultater fra vores boringer sendes også til Kalundborg Kommune og er der resultater som stikker ud og ikke overholder loven så får vi en henvendelse med det samme med besked på, at lukke den pågældende boring så vores forbrugere kan være helt trygge.”

Fakta om BNBO

  • De boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er nærområder omkring boringer til almene vandforsyninger, hvor der er en særlig risiko for forurening af det grundvand, som bruges til drikkevand.
  • I 2019 indgik et flertal i Folketinget en aftale, som pålagde kommunerne at risikovurdere de udpegede BNBO’er og sikre, at der inden udgangen af 2022 blev indgået lokale, frivillige aftaler med lodsejere og vandværker om at stoppe brugen af pesticider i de områder, der kræver beskyttelse.
  • Ifølge den politiske aftale fra 2019 skulle der indføres et generelt forbud, hvis ikke kommunerne var kommet i mål med indsatsen ved udgangen af 2022.
  • Status per 1. januar 2023er, at der på landsplan kun er gennemført beskyttelsesindsats i 6,6 pct. af de områder, hvor kommunerne har vurderet, at beskyttelse er nødvendig, mens der er tilbudt frivillige aftaler i yderligere 26,5 pct. af områderne. 

Liste sorteret efter koncentration af pesticidrest (faldende) – de 9 over grænseværdien (>0,1 µg/l) er således de øverste i tabellen.

Kommune navn

Kommune nr

Anlaegs navn

Dominerende stof

Maengde

Dato prøveudtagning

Dgu nr

andre stoffer fundet

Kalundborg

326

Løve - Knudstrup Vandværk

1448 (Desphenyl chloridazon)

0,33

2022-01-05

209.198

1448

Kalundborg

326

Havnsø Vandværk

1655 (N,N-Dimethylsulfamid (DMS))

0,3

2021-05-21

197.199

1655,438

Kalundborg

326

Brandsbjerg Vandværk

1655 (N,N-Dimethylsulfamid (DMS))

0,22

2022-07-06

196.336

1655,2265

Kalundborg

326

Brandsbjerg Vandværk

1655 (N,N-Dimethylsulfamid (DMS))

0,21

2018-12-05

196.318

1655

Kalundborg

326

Havnsø Vandværk

1655 (N,N-Dimethylsulfamid (DMS))

0,19

2020-04-23

197.250

1655

Kalundborg

326

Hjorthøj Vandværk, afd. Trøjeløkkevej 4A

1655 (N,N-Dimethylsulfamid (DMS))

0,18

2022-02-01

196.284

1655,438

Kalundborg

326

Brandsbjerg Vandværk

1655 (N,N-Dimethylsulfamid (DMS))

0,15

2021-07-14

196.329

1655

Kalundborg

326

Hjorthøj Vandværk

1655 (N,N-Dimethylsulfamid (DMS))

0,15

2021-09-14

196.328

1655

Kalundborg

326

Hellesklint Vandværk

1655 (N,N-Dimethylsulfamid (DMS))

0,12

2018-11-21

195.7

1655

Kalundborg

326

Hjorthøj Vandværk

1655 (N,N-Dimethylsulfamid (DMS))

0,1

2021-09-14

196.316

1448,1655,438

Kalundborg

326

Hjorthøj Vandværk, afd. Trøjeløkkevej 4A

1655 (N,N-Dimethylsulfamid (DMS))

0,1

2022-02-01

196.349

1655

Kalundborg

326

Hjorthøj Vandværk

1655 (N,N-Dimethylsulfamid (DMS))

0,096

2021-09-14

196.368

1655,438

Kalundborg

326

Brandsbjerg Vandværk

1655 (N,N-Dimethylsulfamid (DMS))

0,09

2022-07-06

196.331

1655,438

Kalundborg

326

Hjorthøj Vandværk, afd. Trøjeløkkevej 4A

1655 (N,N-Dimethylsulfamid (DMS))

0,09

2022-02-01

196.278

1655,438

Kalundborg

326

Kalundborg Vandforsyning A/S, Svebølle Vandværk

438 (2,6-Dichlorbenzamid)

0,088

2022-03-21

204.314

1655,438

Kalundborg

326

Hjorthøj Vandværk

1448 (Desphenyl chloridazon)

0,065

2021-09-14

196.355

1448,1655

Kalundborg

326

Kærby vandværk

88 (4-CPP)

0,064

2022-05-05

203.513

841,88

Kalundborg

326

Brandsbjerg Vandværk

1655 (N,N-Dimethylsulfamid (DMS))

0,061

2022-07-06

196.379

1655,2265,438

Kalundborg

326

Hjorthøj Vandværk

1655 (N,N-Dimethylsulfamid (DMS))

0,059

2021-09-14

196.342

1655

Kalundborg

326

Hjorthøj Vandværk

1655 (N,N-Dimethylsulfamid (DMS))

0,052

2021-09-14

196.360

1448,1534,1655

Kalundborg

326

Hjorthøj Vandværk

1655 (N,N-Dimethylsulfamid (DMS))

0,052

2022-02-01

196.366

1655,438

Kalundborg

326

Kalundborg Vandforsyning. Deigvad-nord

1448 (Desphenyl chloridazon)

0,05

2022-01-24

204.207

1448

Kalundborg

326

Brandsbjerg Vandværk

1655 (N,N-Dimethylsulfamid (DMS))

0,043

2021-07-14

196.279

1655

Kalundborg

326

Buerup-Løgtved vandværk

88 (4-CPP)

0,038

2020-12-23

204.291

843,88

Kalundborg

326

Løve - Knudstrup Vandværk

1448 (Desphenyl chloridazon)

0,035

2022-01-05

209.216

1448

Kalundborg

326

Solbjerg vandværk

1448 (Desphenyl chloridazon)

0,034

2019-01-08

210.1350

1448

Kalundborg

326

Ugerløse vandværk

1448 (Desphenyl chloridazon)

0,032

2020-04-20

203.514

1448

Kalundborg

326

Drøsselbjerg Strands Vandværk

1667 (Dimethachlor ESA)

0,019

2021-01-21

209.145

1667

Kalundborg

326

Kalundborg Vandforsyning A/S, Svebølle Vandværk

417 (2,4-Dichlorphenol)

0,019

2022-03-29

204.371

417

Kalundborg

326

Gørlev Vandforsyning (afd. St. Fuglede)

1448 (Desphenyl chloridazon)

0,015

2019-08-26

203.548

 

Kalundborg

326

Kalundborg Vandforsyning A/S, Deigvad Syd

1448 (Desphenyl chloridazon)

0,014

2018-03-27

204.241

1448

Kalundborg

326

Kalundborg Vandforsyning. Deigvad-nord

1448 (Desphenyl chloridazon)

0,014

2018-06-18

204.369

 

Kalundborg

326

Gørlev Vandforsyning (afd. St. Fuglede)

1448 (Desphenyl chloridazon)

0,011

2020-06-24

203.591

 

Del