Større andel af unge i Kalundborg Kommune bruger rusmidler sammenlignet med resten af landet

Der er en langt større accept blandt forældrene i Kalundborg Kommune af, at unge i udskolingen drikker alkohol, og det er også forældrene selv, der forsyner de unge med alkohol.

Større andel af unge i Kalundborg Kommune bruger rusmidler sammenlignet med resten af landet
Foto: Colourbox

Af Jens Nielsen

Generelt er der markant flere unge der prøver cigaretter, e-cigaretter/vapes og snus i Kalundborg Kommune sammenlignet med landsplan og i Kalundborg Kommune begynder unge tidligere at drikke alkohol sammenlignet med landsplan.

På ældre- og sundhedsudvalgets seneste møde blev udvalget orienteret om resultatet fra Ungeprofilundersøgelsen 2022-2023 der er gennemført i udskolingen på grundskolerne og for unge mellem 15 og 30 år i uddannelse i Kalundborg Kommune.

I udskolingen deltog 16 ud af 18 udskolingsskoler i Kalundborg Kommune og 1198 elever i 7.-9.klasse besvarede spørgeskemaundersøgelsen. For de skoler der deltog, var den samlede svarprocent på 83 %. 

Eleverne har besvaret spørgsmål om trivsel, Søvn, digital adfærd og kost, Fysisk aktivitet og fritid og Rusmidler.

Rusmidler

Generelt er der markant flere unge der prøver cigaretter, e-cigaretter/vapes og snus i Kalundborg Kommune sammenlignet med landsplan. Der er en markant stigning i andelen af unge, der har prøvet e-cigaretter, vapes og lignende sammenlignet med sidste års ungeprofil.

På 7.årgang er det nu hver femte ung, der har prøvet e-cigaretter/vapes, på 8 årgang er det næsten hver tredje og på 9.årgang mere end hver tredje. På 9.årgang er det ugentlige/daglige forbrug af e-cigaretter/vapes tredoblet på 1 år, så det nu er hver 10. elev der har et regelmæssigt forbrug.  Det overstiger både ugentligt/dagligt forbrug af snus (5 %) og cigaretter (6 %).  

Børn og unge under 18 år må ikke købe tobaks- og nikotinprodukter. Indenfor de sidste par år er der kommet en ny type, ulovlige, engangs e-cigaretter på markedet kaldet puff bars/elf bars. Puff bars indeholder varierende, høje, koncentrationer af nikotin, de ligner legetøj og smager som slik, hvilket gør, at puff bars særligt henvender sig til børn og unge.

I Kalundborg Kommune begynder unge tidligere at drikke alkohol sammenlignet med landsplan. Der er en langt større accept blandt forældrene i Kalundborg Kommune af, at unge i udskolingen drikker alkohol, og det er også forældrene selv, der forsyner de unge med alkohol.

På 9.årgang har 87 % prøvet at drikke en hel genstand, 61 % har prøvet at være fulde og 51 % procent har et månedligt forbrug af alkohol. Af de unge der drikker alkohol svarer 77 % at sidst de drak alkohol, fik de det af deres forældre.

Undersøgelsen er gennemført på et tidspunkt, hvor det endnu er de færreste elever i udskolingen, der lovligt kan købe alkohol. Sundhedsstyrelsen fraråder at børn og unge under 18 år drikker alkohol, fordi børn og unge er mere sårbare for alkohols skadelige virkninger end voksne. Det skyldes blandt andet, at hjernen ikke er færdigudviklet, før man er ca. 25 år. Indtag af alkohol, og særligt rusdrikning, kan påvirke modningen og udvikling af hjernen. De hjernefunktioner, der påvirkes, er bl.a. hukommelse, læring, planlægning og impulskontrol. Desuden er de unge mere risikovillige end voksne, og særligt i kombination med alkohol øger det risikoen for skader, ulykker og død samt risikofyldt seksuel adfærd og brug af andre rusmidler.

For øvrige rusmidler ligger de unge i udskolingen på niveau med landsplan, hvor ganske få har prøvet lattergas, hash og andre stoffer.

De 15-30-årige

Også blandt de unge 15-30-årige ses en markant stigning i, hvor mange der har prøvet e-cigaretter/vapes og i dagligt/ugentligt forbrug sammenlignet med sidste års ungeprofil. I 2022 havde 34 % prøvet og 2 % havde et dagligt/ugentligt forbrug. I 2023 har 55 % prøvet og 9 % har et dagligt/ugentligt forbrug. Hver tredje har prøvet snus og 15 % har et dagligt/ugentligt forbrug. Blandt snusbrugerne ønsker 48 % at stoppe.

Af de unge 15-30-årige svarer 89 %, at de har prøvet at drikke en hel genstand, 63 % har et månedligt forbrug, 82 % har prøvet at være fulde og 70 % har drukket mere end 5 genstande ved samme lejlighed inden for de sidste 30 dage.

For øvrige rusmidler ligger de unge 15-30-årige på niveau med landsplan. Der er 8 % der har prøvet lattergas, 32 % har prøvet hash og 9 % har prøvet andre stoffer. 

Ungeprofilundersøgelsen er en statistisk spørgeskemaundersøgelse med spørgsmål om unges trivsel, sundhed, brug af rusmidler, risikoadfærd, familie, uddannelse, fritid og arbejdsliv.  

Ældre- og Sundhedsudvalget har taget orienteringen tages til efterretning.

Del