Flere tyveri fra varebiler

Flere tyveri fra varebiler

Onsdag modtog politiet to anmeldelser om tyveri eller forsøg herpå fra varebiler fra samme vej i Svebølle. På Fabrikvej havde to varebiler i løbet af natten mellem tirsdag og onsdag fået opbrudt skydedøren, så tyven(e) havde fri adgang til varerummet.

Fra den ene varebil var stjålet en batterilader og diverse gartnerværktøj, mens der ikke blev stjålet noget fra den anden varebil på Fabriksvej.

I løbet af onsdagen og tidligt torsdag modtog politiet yderligere fire anmeldelser om tyveri fra varebiler i Gørlev Sj., Holbæk, Roskilde og Greve. I alle tilfælde havde tyven(e) skaffet sig adgang til varerummet ved opbrydning af en side- eller bagdør, hvorefter diverse værktøj var blevet stjålet fra tre af de fire varebiler.

Politiet har undersøgt flere af de berørte varebiler for eventuelle spor og afventer nu resultatet heraf i et forsøg på at finde frem til tyven(e).

Gode råd fra politiet om at forhindre tyveri fra varebiler

Midt- og Vestsjællands Politi har nogle gode råd til, hvad du selv kan gøre for at forsøge at forhindre tyveri fra din bil:

  • Parker – om muligt – varebilen på en sådan måde, at det er besværligt at komme ind i den ad bag- eller sidedøre.
  • Deaktiver knappen til central oplåsning af bag- og sidedøre.
  • Fjern særligt værdifuldt værktøj fra bilen
  • Mærk værktøj med f.eks. en særlig farve, initialer eller firmanavn mv., så stjålet værktøj vil være sværere at afsætte for tyven og nemmere for politiet at identificere ejeren
  • Biler, der parkeres i længere tid eller efter mørkets frembrud, bør parkeres, hvor der er belysning – og gerne i nærheden af beboelse. Undgå at parkere bilen på øde steder.

Del