Flere store virksomheder uforstående over for beslutning om motorvej

”Det er en væsentlig forudsætning ift. at drive virksomhed og fortsat at investere i Danmark, at regeringen holder ord og effektuerer så væsentlige politiske beslutninger.”

 

Flere store virksomheder uforstående over for beslutning om motorvej
I forbindelse med Vejdirektoratets seneste udmelding omkring Kalundborg motorvejen fremgår det, at ca. 7 km fra Jyderup Ø til Bjergsted ikke bliver ombygget til motorvej.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

I forbindelse med Vejdirektoratets seneste udmelding omkring Kalundborg motorvejen fremgår det af projektforslaget, som er sendt i høring, at ca. 7 km fra Jyderup Ø til Bjergsted ikke bliver ombygget til motorvej. Flere store virksomheder i Kalundborg er meget uforstående over for udmeldingen, da erhvervslivet netop gennem mange år har kæmpet for en motorvej hele vejen til Kalundborg, og også er blevet lovet en sådan. Borgmester Martin Damm (V) er dog ved godt mod, og tror stadig på, at der nok skal komme motorvej hele vejen, men han ved, at man ikke kommer sovende til det. 

Det drejer sig om 7 km fra Jyderup Ø til Bjergsted som ikke får status af motorvej og med en hastighedsbegrænsning på kun 90 km/t. Flere store virksomheder i Kalundborg er imidlertid meget uforstående over for Vejdirektoratets udmelding.

Regeringen bør holde ord

”Novo Nordisk er uforstående over for Vejdirektoratets oplæg, der reelt lægger op til, at der alligevel ikke kommer en motorvej hele vejen til Kalundborg. Netop nu investerer Novo Nordisk 18 mia. kroner i udvidelse af vores fabriksanlæg med fire nye fabrikker i Kalundborg – svarende til i alt 65.000 m2. De nye fabrikker står færdige i 2027 og er afgørende for at understøtte Novo Nordisks løfte til vores samarbejdspartnere og medarbejdere samt virksomhedens fremtidige vækst. Beslutningen om en så væsentlig investering er truffet bl.a. på baggrund af udfaldet af regeringens infrastrukturplan, der som bekendt blev vedtaget af en bred forligskreds – og som ligeledes blev annonceret på et pressemøde afholdt netop på vores produktionsfaciliteter i Kalundborg. Dengang annoncerede tre ministre, at en Kalundborgmotorvej spiller en afgørende samfundsøkonomisk rolle, og derfor var netop Kalundborgmotorvejen blandt regeringens højeste prioriteter,” siger Michael Hallgren, produktionsdirektør Novo Nordisk Manufacturing Kalundborg, og fortsætter: ”Det er en væsentlig forudsætning ift. at drive virksomhed og fortsat at investere i Danmark, at regeringen holder ord og effektuerer så væsentlige politiske beslutninger. Hos Novo Nordisk glædede vi os selvsagt til at høste den længe ventede frugt af færdiggørelsen af Kalundborgmotorvejen, samtidig så vi med bekymring på, at den først kunne være færdig i 2028 – et år senere end vores store byggeprojekter er effektueret.”

Kalundborg er et vigtigt knudepunkt for dansk industri og innovation

Ligeledes er man hos Novozymes meget overrasket over udmeldingen: ”Vi er meget overraskede over, at der nu bliver sået tvivl om, hvorvidt vi får en komplet motorvejsforbindelse til Kalundborg. Forbindelsen vil have stor betydning for Novozymes og for vores evne til at tiltrække arbejdskraft, både nu og fremadrettet. Kalundborg er et vigtigt knudepunkt for dansk industri og innovation, og hvis vi fortsat skal kunne tiltrække gode og dygtige medarbejdere, skal de som minimum have nem adgang til byen. Vi håber derfor, at den sidste del af strækningen også vil blive ombygget til motorvej – det er vigtigt for virksomhederne men også for udviklingen i området,” siger Vice President Jesper Haugaard, Novozymes EMAE Operations.

Fornuften bør sejre

Havnedirektør ved Kalundborg Havn, Bent Rasmussen er heller ikke imponeret over udmeldingen: Det er ”træls” læsning, at man nu i det fremlagte søger at spare et - i denne sammenhæng - minimalt beløb på en ændring af en 7 km. strækning, ingen støjskærme mm., fordi der ifølge det oplyste ikke er afsat penge nok til opgraderingen. Det er vel samme Vejdirektorat, der har givet input til infrastrukturforligets rammebeløb, som nu meddeler, at der ikke er penge nok til hele strækningen. Godt nok er byggepriserne steget meget, men budgettallene for infrastrukturforliget er vel relative nye? Kalundborg Havn vil ikke på nuværende tidspunkt kommentere på, hvilken betydning det får af den årsag, at fornuften bør sejre og de resterende midler findes, til den fulde udbygning af vejen som hele området har ventet på – og kæmpet for – i en lang årrække.

Tror på det, men det kræver mere politisk arbejde

Borgmester Martin Damm (V) er enig i, at pengene skal findes, og han tror fortsat på, at det er muligt at finde de penge således, at Kalundborg Kommune får, hvad de blevet lovet.

”De har sat en bestemt sum af til projektet, og embedsmændene regner derefter baglæns. Priserne er steget, men der er jo fastsat en sum, og de kan ikke bare forhøje beløbet. Derfor regner de på, hvad man kan få for de penge, og hvor de kan spare mest, og det er altså ved ikke at ombygge de 7 km til motorvej. Men både statsministeren, finansministeren og jeg ved ikke hvilke ministre, der ikke har været herude og sige, at motorvejen kommer, så jeg vil da også tro, at man finder en løsning. Men det kræver politisk arbejde. Nu har de administrative folk skrevet hvad det koster, og så gælder det de centrale politikere, nu skal de i gang. Vi må jo lave et tilkøb, så der kommer motorvej hele vejen. Rigtig mange politikere har lagt mange aktier i, at netop Kalundborg Motorvejen er nr. 1 i infrastrukturaftalen, og der har været afholdt pressemøde i Kalundborg, så jeg tror på det. Men vi kommer ikke sovende til det. Allerede lørdag snakkede jeg med transportministeren, og jeg er sikker på, at flere andre politikere er i gang også. Men det er synd at hænge embedsmændene ud for det, da de jo ikke kan gøre andet end at sige, hvad vi kan få for de penge, der er afsat. Så må politikerne sørge for flere penge, så vi kan få det hele. Men jeg er i fuld sving med, hvad jeg kan gøre, og så skal vi jo også huske på, at det lige nu er et høringsforslag, intet er vedtaget,” siger borgmesteren.

I sidste ende er det en politisk afgørelse

Jacob Jensen, der i dag sidder som minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, fortæller, at han også er i dialog med transportministeren om netop Kalundborg Motorvejen – en motorvej, som han også har kæmpet for i mange år.

”Det er Transportministerens område at få gennemført den trafikaftale, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget herunder færdiggørelse af Kalundborg-motorvejen. Jeg er naturligvis både som ministerkollega og partikollega i fin dialog med Transportministeren om dette. I sidste ende er det jo en politisk afgørelse, hvordan den konkrete udformning skal ske, mens Vejdirektoratet kigger på, hvilket budget, der er politisk vedtaget og inden for hvilket, de kan komme med forslag til projektets gennemførsel,” siger han.

Del