Flere projekter får tildelt LAG støtte

Den fuldt funktionsdygtige Ulstrup Mølle på Røsnæs får tildelt støtte til at udvide sin formidlingsindsats gennem salg af traditionelle korn- og meltyper.

Flere projekter får tildelt LAG støtte
Ulstrup Mølle på Røsnæs får tildelt 186.338 kr. i støtte til at udvide sin formidlingsindsats gennem salg af traditionelle korn- og meltyper. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Ni projekter indstillet til 2,2 mio. kr. i støtte i årets sidste LAG-ansøgningsrunde. To af projekterne er i Kalundborg Kommune.

To projekter i Kalundborg Kommune fik tildelt LAG-midler, da bestyrelsen valgte at indstille ni af de modtagne projekter i årets 2. og sidste ansøgningsrunde. I alt blev der indstillet for 2,2 mio. kr. Dermed er den lokale aktionsgruppes pengekasse tom for i år, men LAG vender stærkt tilbage i starten af næste år, hvor der er 4,1 mio. kr. til uddeling. Potentielle ansøgere opfordres til at søge vejledning hos foreningens koordinatorer.

Den fuldt funktionsdygtige Ulstrup Mølle på Røsnæs får tildelt 186.338 kr. i støtte til at udvide sin formidlingsindsats gennem salg af traditionelle korn- og meltyper.

Også Skøl Brygkompagni får støtte. I alt 118.650 kr. til at hjemtage sin produktion og etablere mikrobryggeri i nye lokaler. 

Næste ansøgningsrunde bliver først i 2024, men start i god tid!

Næste LAG-ansøgningsfrist forventes at ligge i starten af 2024.

”Selv om det kan virke langt væk, vil jeg kraftigt opfordre potentielle ansøgere til at komme i gang inden så længe. Dels tager det lidt tid at blive fortrolig med ansøgningssystemerne. Dels kræver det tid at afdække mulighederne for samarbejde, indhente tilbud og søge vejledning og sparring hos vores koordinatorer. Man laver altså ikke en god og fyldestgørende LAG-ansøgning på en eftermiddag. Især i 4. kvartal har vores koordinatorer god mulighed for at yde vejledning om LAG-ordningen og sparre om projekterne. Og det er helt gratis,” fortæller Flemming E. Larsen, formand for LAG-Nordvestsjælland

Del