Flere penge til cykelstier og kultur

Flere penge til cykelstier og kultur

 Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Torsdag morgen kunne 24 ud af kommunalbestyrelsens 27 medlemmer fortælle, at de har indgået en bred politisk aftale i Kalundborg Kommune om budget 2022-2025. De skriver, i en pressemeddelelse torsdag morgen, at aftalen kommer med mærkbare løft af velfærd og investeringer bl.a. inden for Teknik- og miljøområdet samt på Kultur- og Fritidsområdet.

Flere penge til cykelstier

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at anlægge et større antal cykelstier i kommunen Til de tre højt prioriterede strækninger Drøsselbjerg – Mullerup - Kirke Helsinge, Havnsø – Føllenslev og Ubby – Ugerløse afsættes nu yderligere

23 mio. kr., således økonomien på nu i alt godt 53 mio. kr. er til stede, så cykelstierne kan blive anlagt som planlagt. Udover de nævnte cykelstier afsættes allerede i 2022 yderligere 5 mio. kr. til anlæggelse af en cykelsti fra Viskinge til Svebølle. Dette er et mangeårigt ønske, og aktualiseres af, at kommunen nu bygger en helt ny daginstitution i Svebølle, hvilket vil afstedkomme yderligere behov for at komme fra Viskinge til Svebølle på en trafiksikker måde.

Igennem Bregninge vil der komme mere trafik de kommende år grundet øget indvinding af råstoffer. For at dæmpe trafikstøjen har partierne prioriteret godt 600.000 kr. til en mere støjsvag belægning gennem byen, så generne reduceres.

Øget trafiksikkerhed har været et gennemgående tema i partiernes drøftelse om budgettet for næste år. Der øremærkes på den baggrund 1 mio. kr. årligt fra trafiksikkerhedspuljen til trafikdæmpende foranstaltninger i gennemkørselslandsbyer. Samme trafiksikkerhedspulje forhøjes i 2022 ekstraordinært med 2,5 mio. kr. til i alt godt 8,3 mio. kr. Dette så der i 2022 kan etableres en række forbedringer af trafiksikkerheden.

Man har ydermere valgt at styrke tilsynet med private gravearbejder på kommunens fortove og veje. Dette for at sikre en bedre kvalitet at reparationsarbejdet efter endt gravning. Til formålet afsættes 600.000 kr. årligt. Endelig får man undersøgt de konkrete muligheder for at videreudvikle den eksisterende Reersøsti hos relevante myndigheder.

Store investeringer på Kultur- og Fritidsområdet

På Kultur- og fritidsområdet investeres der massivt på området, især i Havneparken i Kalundborg. Kommunalbestyrelsen har her valgt den ”store løsning” for renovering af havnen, hvilket koster 18,4 mio. kr. mere end det oprindelige budget havde forudsat.

Ikke desto mindre har man fundet plads til yderligere initiativer. Der afsættes 200.000 kr. til en fælles børnekulturel indsats i kulturregion Midt- Og Vestsjælland i 2022. Atletikstadionet i Munkesøen er nedslidt, og derfor afsættes 188.000 til at få udarbejdet en renoveringsplan. Derudover gentages den ekstraordinære pulje til renovering af forsamlingshusene i 2022 med et beløb på 400.000 kr., og der gives et tilskud på 200.000 kr. til etablering af en permanent wakeboard bane i Bregninge.

Det er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti, der har indgået den brede politiske aftale om budget 2022-2025. SF, Enhedslisten og Demokratisk Fællesliste er ikke med, og kommer selv med deres budgetforslag 2022-2025 torsdag.

Del