Flere må stemme tre gange

Flere må stemme tre gange Der er 15 kandidater på listen til Ældrerådet. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Valget i dag tirsdag gælder ikke kun kandidater til kommunal- og regionsvalget, alle over 60 år har også mulighed for at stemme til Ældrerådet.

I dag tirsdag d. 16. november er der valg til både Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet, men har du har fast bopæl i Kalundborg Kommune og er fyldt 60 år på valgdagen, så er der også mulighed for at sætte sit kryds på en stemmeseddel til Ældrerådet.

Denne gang afholdes ældrerådsvalget som et fremmødevalg, dvs. at der kan stemmes samme sted og i samme tidsrum som til kommunal- og regionsvalg, bl.a. for at få flere til at afgive deres stemme.

TV-Kalundborg.dk var forbi på Rynkevangskolen og her havde Hanne Bonde, Keld Nielsen og Hans Rasmussen nok at se til som valgtilforordnet til Ældrerådsvalget.

”Det går virkeligt godt, langt over forventning, der har været en lind strøm af folk som ville afgive deres stemme til Ældrerådet,” fortæller Keld Nielsen, mens der udleveres stemmesedler til de mange som vil stemme.

Ældrerådet har skaffet 73 valgtilforordnede til de 18 valgsteder i kommunen.

Ved seneste ældrerådsvalg var stemmeprocenten på 42 procent, og håbet er at få stemmeprocenten op på mindst 60 procent. I andre kommuner, hvor ældrerådsvalget foregår ved fremmødevalg, ligger stemmeprocenten typisk 20 procent højere.

Der skal vælges 13 medlemmer til Ældrerådet og der stiller 15 kandidater op.

Stemmerne til Ældrerådsvalget bliver først talt tirsdag den 23. november

Del