Flere kunstgræsbaner og lysanlæg

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 6 mio. kr. hvert sted til anlæg af ny kunstgræsbane og nyt lysanlæg.

Flere kunstgræsbaner og lysanlæg
Nu er der udsigt til to nye kunstgræsbaner mere i Kalundborg Kommune. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

På dagsordenen til udvalgsmøde i Teknik- og Miljøudvalget den 9. marts skal man bl.a. tage stilling til en anlægsbevilling til anlæg af ny kunstgræsbane og nyt lysanlæg i Høng samt ved Hvidebækhallen.

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til anlæg af ny kunstgræsbane og nyt lysanlæg i Høng. Ligeledes er der på investeringsoversigten for 2023 afsat et rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til anlæg af ny kunstgræsbane og nyt lysanlæg ved Hvidebækhallen. Der søges om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til Høng samt Hvidebækhallen til forundersøgelser, rådgivning, projektering med videre i forbindelse med etableringen af anlægget.

Forventes færdig i efterår 2024

Beløbet på 6 mio. kr. til henholdsvis Høng og Hvidebækhallen omfatter forundersøgelse, rådgivning og udførelse. Forundersøgelser vedrører blandt andet miljøgodkendelser, jordbundsundersøgelser, eventuelle ledningsejere, matrikulære forhold og andet sagsbehandling. Rådgivning vedrører udarbejdelse af tegnings- og udbudsmaterialer, byggeledelse og tilsyn. Udførelsen af opgaven overgår til entreprenøren efter endt licitation. Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i august 2023 og afsluttet i efteråret 2024.

Ansøgningen skal behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. I forvejen findes der kunstgræsbaner i Munkesøen samt ved Røsnæshallen i Kalundborg og ved Svebøllehallen.

Del