Flere gode erhvervsuddannelser i Kalundborg

På Processkolen i Kalundborg tilbyder de flere erhvervsuddannelser med EUX, som giver mulighed for arbejde og videreuddannelse.

Flere gode erhvervsuddannelser i Kalundborg
Man kan samtidig vælge at tilmelde sig en EUX, så man holder muligheden for en gymnasieuddannelse åben, sideløbende med, at man tager sit grundforløb.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Står man også som ungt menneske foran et uddannelsesvalg, er der mange muligheder, og det kan være svært at finde ud af, hvad man skal. På Processkolen i Kalundborg tilbyder de flere erhvervsuddannelser med EUX, som giver mulighed for arbejde og videreuddannelse.

Ifølge uddannelsesleder på Processkolen, Betina Kaae Rasmussen, giver en sådan uddannelse de unge mulighed for fleksibilitet og tid til at afprøve deres uddannelsesvalg, da de ikke skal tage nogle endelige beslutninger til at begynde med under uddannelsen. På grundforløb 1 kan man nemlig prøve forskellige erhvervsuddannelser af, så man forhåbentlig finder den uddannelse, der matcher interesserne. Man kan samtidig vælge at tilmelde sig en EUX, så man holder muligheden for en gymnasieuddannelse åben, sideløbende med, at man tager sit grundforløb.

På den måde har man mulighed for at blive vejledt løbende om det uddannelsesvalg, der passer bedst til den enkelte. På Processkolen uddanner vi blandt andet procesoperatører, som arbejder med at fremstille forskelligartede produkter, finde og rette fejl på produktionsanlæg samt kontrollere, at produkterne lever op til kvaliteten. Desuden fokuseres der på at levere en bæredygtig produktion, uden spil af ressourcer og med omtanke for den grønne omstilling og miljøet, fortæller Betina Kaae Rasmussen, og fortsætter: ”Industrien er i stor efterspørgsel på tekniske håndværksuddannelser, og hvis man samtidig tager en gymnasial EUX, får man kompetencer inden for fag som teknik, naturvidenskab og sprog. Kompetencer der ligeledes er efterspørgsel på i et teknologisk og globaliseret samfund. Industrien vil derfor gerne have procesoperatører med EUX, da I får en bred viden, som kan medvirke til at optimere produktionen og arbejdsprocesserne heri.”

Gode muligheder for efteruddannelse

Uddannelseschef på Processkolen, Leif Dam Pedersen, fortæller ydermere, at der er gode muligheder for efteruddannelse.

Samtidig får man også en rig mulighed for efteruddannelse, fordi man netop besidder både erhvervs- og gymnasieuddannelsen. Som efteruddannelse udbyder Maskinmesterskolen bl.a. maskinmesteruddannelsen på Processkolen i Kalundborg. Her kan den tekniske kunnen og praktiske erfaring komme i spil, da maskinmestre blandt andet kan arbejde i større eller mindre industrivirksomheder,” fortæller Leif Dam Pedersen.

Der er optag på Processkolens grundforløb 1 til august. Deadline for at sende en ansøgning er mandag den 13. marts 2023 på www.optagelse.dk

Del