Fjernvarmen er på vej tilbage

Det er forventningen at varmen vil være genetableret i løbet af et par timer, og at værket sammen med Kalundborg Forsyning derved vil kunne dække hele fjernvarmebehovet i Kalundborg. 

Fjernvarmen er på vej tilbage

Af Jens Nielsen

Asnæsværket blev fredag aften den 16. december kl. ca. 18:30 ramt af et havari i en 10 kV skinne som forsyner Asnæsværkets blok 6. Men sidst på formiddagen lørdag er fjernvarmeforsyningen fra Asnæsværket blevet genetableret og der er varme på vej til de mange tusinde fjernvarmekunder i Kalundborg.

Havariet betød, at blok 6 ikke kunne levere fjernvarme til Kalundborg Forsyning og dermed til Kalundborg by. Fejlen er blevet lokaliseret og der har hele natten været arbejdet intenst på at forsøge at udbedre havariet, oplyser Ørsted i en pressemeddelelse.

-Desværre er der skader, som medfører at dele skal udskiftes, og da der er leveringstid på disse komponenter, forventer vi pt at disse dele på anlægget først vil kunne være tilbage i normal drift i løbet af 1-2 dage, fortæller kraftværkschef Flemming Wilson Zinckernagel.

Samtidig med at fejlen blev lokaliseret, har der været arbejdet intenst på at reetablere varmeforsyningen ved at genaktivere dele af gamle eksisterende fjernvarmeforsyningsanlæg. Indkaldte teknikere har hele natten og morgenen arbejdet intenst på at få genoptaget varmeforsyningen via disse alternative forsyningsveje, og den første varme er sidst på formiddagen ved at blive sendt til Kalundborg Forsyning.

Det er forventningen at varmen vil være genetableret i løbet af et par timer, og at værket sammen med Kalundborg Forsyning derved vil kunne dække hele fjernvarmebehovet i Kalundborg.    

-Vi mærker også, at det er koldt derude, og har arbejdet koncentreret på at kunne genoptage varmeleverancen til Kalundborg, og er i hele processen i tæt dialog med Kalundborg Forsyning, for at sikre varme og varmt vand til fjernvarmekunderne i Kalundborg, siger Flemming Wilson Zinckernagel

Medarbejdere fra Kalundborg Forsyning har også arbejdet hele natten, bl.a. er varmecentralen ved Kalundborghallerne blevet startet op og der er hentet en mobil varmecentral på Fyn i løbet af natten , som er koblet op på fjernvarmenettet i Byens Mose, men nu er fjernvarmen altså på vej tilbage i rørerne.

Del