Fjernvarmebrud giver trafikale udfordringer i centrum

Arbejdet fortsætter 14 dage frem, og Kalundborg Forsyning forventer, at det vil give trafikale gener.

Fjernvarmebrud giver trafikale udfordringer i centrum
I krydset hvor Nygade og Bredgade bliver til Elmegade har det været et ledningsbrud på en fjernvarmeledning. Foto: Jens Nielsen.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Et ledningsbrud på en fjernvarmeledning i hjertet af Kalundborg er i den forgangne uge blevet repareret. Arbejdet fortsætter 14 dage frem, og Kalundborg Forsyning forventer, at det vil give trafikale gener.

I krydset hvor Nygade og Bredgade bliver til Elmegade har det været et ledningsbrud på en fjernvarmeledning. Bruddet har været forsaget af tæring på røret.

“Bruddet i sig selv er ikke omfattende, men når vi er nødsaget til at grave et så centralt sted i Kalundborg, giver det selvsagt udfordringer,” fortæller Jan Foss, fjernvarmespecialist, Kalundborg Forsyning - og fortsætter: “Vi har måtte grave op på tværs af vejen og gøre klar til at udskifte rørene. Derefter skal alt dækkes til og vejen skal belægges med ny asfalt.”

Ikke muligt at undgå

Hos Kalundborg Forsyning er man udmærket klart over, at Elmegade er en befærdet vej og at dette medfører trafikale gener, men det har ikke været muligt at undgå i denne omgang.

“Ved denne type brud på rør, ved vi først, hvordan vi skal håndtere det, når vi kommer i jorden. Vi forsøger at holde et spor åbent hele tiden, men vi må erkende at trafikken ikke glider lige så nemt på køreplader og en enkelt vejbane, som den gør normalt,” siger Jan Foss, og han håber på forståelse i trafikken.

Vejbaner farbare i spidsbelastningsperioderne

“Vi har for nuværende en plan om at begge vejbaner skal være farbare i spidsbelastningsperioderne. Altså om morgenen når alle skal på arbejde og i skole, og derefter sidst på eftermiddagen, når de skal retur,” slutter han af med at sige.

I andre perioder vil forsyningen udføre arbejde og i den forbindelse vil der være omkørsel af Nytorv. Projektet skulle efter planen være færdigt om to uger.

Onsdag den 10. april vil Kalundborg Forsyning lukke for fjernvarmen i tidsrummet 8 til 15.30. Det vil kun være kunder i området ved Elmegade, der vil blive berørt. Alle berørte kunder underrettes direkte via sms.

Del