Firhøjskolen investerer i eleverne og fremtidens skole

Der venter skoleeleverne en helt ny virkelighed, når Firhøjskolen bliver færdig med etablering af deres nye såkaldte ”inkluderende læringsmiljøer”. En investering i eleverne og i fremtidens skole.

Firhøjskolen investerer i eleverne og fremtidens skole
Firhøjskolen i Føllenslev har fået bevilget lidt over 300.000 kroner fra Kalundborg Kommunes Udviklingspulje til at etablere tre typer af læringsmiljøer . De nye lokaler skal ifølge skoleleder Signe Broe løfte motivationen og forbedre fagligheden hos eleverne. Foto: Merete Jensen

Af Merete Jensen, merete@tv-kalundborg.dk

Dén tid er forbi, hvor undervisningen udelukkende foregik med en lærer ved tavlen og eleverne bag gamle, slidte og skrammede skolemøbler. På Firhøjskolen i Føllenslev tænker man nyt, for at sikre eleverne de bedst mulige faglige resultater og en bedre trivsel.

- Vi har søgt Kalundborg Kommunes Udviklingspulje om midler for at kunne skabe nogle inkluderende læringsmiljøer. Altså miljøer, hvor eleverne ikke sidder som i et traditionelt klasserum. Vi er så heldige, at vi har fået lidt over 300.000 kroner til at etablere tre typer af læringsmiljøer, mens vi selv vil forsøge at finde pengene til de sidste to rum, fortæller skoleleder Signe Broe.

Et stillerum til fordybelse

Det første rum er næsten ved at være klar til de første elever, og skal være et stillerum, hvor indretningen og møblerne giver rum og ro til fordybelse. Allerede nu følger eleverne godt med i rummets opbygning via dørens glasvindue. De glæder sig uden tvivl til at indtage de splinternye møbler og slænge sig i sækkemøblerne med en god bog.

- Vi kender alle sammen dét, når et lokale appellerer til en bestemt type adfærd. På et bibliotek dæmper man ubevidst stemmen, og det er lidt den samme mekanisme i stillerummet som er henvendt til 0. til 5. klasse. Her er møbler, hvor man kan flyde, ligge, sidde eller ”putte sig”, mens man får løst nogle opgaver eller læser en svær tekst. På sigt vil vi gerne lave et lignende rum til overbygningen, siger Signe Broe.

Et ”tænkende” rum

6. til 10. klasse har også fået gavn af de økonomiske midler, for de får lavet et rum for ”stående læring” – en slags ”tænkende rum” med whiteboardtavler langs alle fire vægge samt midt i rummet. Derudover bliver der opsat gruppeborde, hvor eleverne kan diskutere løsningsmodeller, forberede sig og udfolde sig kreativt.

- Undersøgelser viser faktisk, at man ved at stå op og arbejde kan få fjernet nogle af de blokeringer, som man normalvis slås med – eksempelvis skriveblokeringer. Der er noget ubevidst ved, at hvis man skriver forkert på en tavle, så kan man bare viske det ud og starte forfra. Det er mere ufarligt, og kan få eleven til at tænke friere uden bekymring for at fejle. Inventaret er bestilt, men det er desværre ikke leveret endnu, fortæller skolelederen. Signe Broe forklarer, at man også ønsker at etablere et ”tænkende rum” til indskolingen og mellemtrinnet, når skolens økonomi engang tillader det.

Præsentationsrummet

Det tredje rum er et præsentationsrum med en stor projektor og et såkaldt ”Active Floor”. Sidstnævnte kan bedst beskrives som et kæmpe digitalt tæppe, hvor kun fantasien sætter grænser for brugen. Det er noget, lærerne skal på kursus i, så de kan inddrage det optimalt i undervisningen.

- I dette rum vil vi gerne have etableret en slags auditorie-trin, som man kan sidde på, når man skal følge undervisningen eller kammeraternes fremlæggelse. Rummet er henvendt til alle klassetrin, og det skal virke motiverende og give et fagligt og kreativt løft. Vores elever har nogle lange skoledage, så det er rart at kunne variere undervisningsmulighederne og få lov at tænke i nye baner, siger hun og fortæller, at inventaret til dette rum heller ikke er ankommet endnu. I øjeblikket kræver det god tålmodighed med de lange leveringsfrister.

Nye skolemøbler og aktivitetsbane

I øjeblikket er Firhøjskolen også i færd med at skifte samtlige skolemøbler ud. Pengene til møblerne stammer fra sidste års overskud, som altså nu bliver omdannet til tidssvarende møbler for alle klassetrin. Et tiltrængt løft, eftersom de gamle møbler havde set bedre tider.

Men også i frikvartererne og i undervisningen har eleverne fået et nyt sted at brænde krudt af, for FSI Gymnastik og andre lokale kræfter har via ”Få det fixet-puljen” fået etableret en aktivitetsbane tæt på skolen, som Firhøjskolens elever benytter dagligt. Da TV-Kalundborg besøger Firhøjskolen denne mandag middag, må tilsynsvagten kalde flere gange for at få et par drenge ind til time. Det er nemlig sjovt at tumle på banen – det er tydeligt at se!

En ren gaveregn

- Lige nu føler vi, at vi befinder os i en ren gaveregn, og det er vi meget taknemmelige for. Vi er – sammen med Firhøjhallen – kommet på det kommunale anlægsbudget, hvor der er afsat 10 millioner kroner til renovering af både skole og hal. Det er tiltrængt, da skolen efterhånden er blevet lidt ”træt”. Både med hensyn til de nye læringsmiljøer, nyt inventar og bygningsrenovering, så bliver vi nødt til at være ”lækre” for fortsat at være en attraktiv fremadskuende skole som kan tilbyde faglighed, motivation og variation i undervisningen, siger skoleleder Signe Broe.

Del