Fire unge erkender hærværk i havneparken

To drenge på 13 år og to piger på 14 år – alle fra Kalundborg – er i løbet af denne uge blevet afhørt til sagen om hærværk på det offentlige toilet i havneparkens bygning på Vestre Havnevej, Kalundborg.

Fire unge erkender hærværk i havneparken
Foto: Claus Jensen

Af Jens Nielsen

Lokalpolitiet i Kalundborg har opklaret sagen omkring hærværk på toiletter i havneparken. Fire unge og deres forældre har været til samtale med politiet.

To drenge på 13 år og to piger på 14 år – alle fra Kalundborg – er i løbet af denne uge blevet afhørt til sagen om hærværk på det offentlige toilet i havneparkens bygning på Vestre Havnevej, Kalundborg.

Ad to omgange i weekenderne mellem den 9. og 17. december blev toilettet udsat for hærværk, idet et par sæbedispensere var forsøgt afbrændt, ligesom holderen til toiletpapiret var blevet ødelagt. Herudover var toiletpapir kastet rundt i rummet, så toilettet samlet set ikke kunne bruges.

Kalundborg Kommune foretog efterfølgende oprydning og reparation af de ødelagte effekter, hvilket medførte et erstatningskrav på mere end 3.200 kr., oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

De fire unge og deres forældre var indkaldt til afhøring på Kalundborg Politistation, hvor de unge hver især blev præsenteret for politiets mistankegrundlag, som var opstået ved at kigge bygningens videoovervågning igennem for de to weekender.

Lokalkendskab hos de lokale betjente havde været med til at identificere de unge, der optrådte på videoovervågningen, hvilket var baggrunden for indkaldelsen til afhøringen af dem.

Alle fire unge erkendte deres uhensigtsmæssige og ulovlige adfærd på toilettet, hvor de havde opholdt sig, fordi rummet var opvarmet.

Ingen af de afhørte kunne sigtes for noget, fordi de alle er under den kriminelle lavalder på 15 år, men de erklærede sig alle fire villige til i fællesskab at få udredt kommunens erstatningskrav.

Politiet udfærdiger også nogle socialrapporter om afhøringen af de unge, så de sociale myndigheder i Kalundborg Kommune kan afgøre, hvorvidt de unge måtte have behov for eventuel støtte.

-Selv om det ikke er en stor sag så er det vigtigt for os, at få fat i dem så de også kan få lov til at betale for deres hærværk og stå til ansvar for det de har lavet og vi har talt med dem sammen med deres forældre, fortæller lokalbetjent Peter Holm, som oplyser, at alle helt hede fra 5-års alderen er erstatningspligtig hvis man begår en eller anden form for hærværk og det følger ens cpr-nummer resten af livet.

-Det er bl.a. det vi går ud på skolerne og fortæller om, hvad er normalt og hvad er unormalt og hvordan er erstatningskravet. Forældrene er kun pligtig til at betale et mindre beløb, resten hænger de unge på indtil erstatningen er betalt, for nogle er det måske resten af livet, alt efter beløbets størrelse, det er der mange som ikke er klar over, fortæller Peter Holm.

Hærværk på toiletterne i havneparken

Del