Fire bud på kulturelle tiltag de næste 10 år

Fire bud på kulturelle tiltag de næste 10 år

Læserbrev: Fire bud på kulturelle tiltag de næste 10 år

Anna von Lowzows læserbrev i Berlingske Tidende har sat gang i kulturdebatten i Kalundborg og på Folkemødet i Høng var der arrangeret en debat om kunst og kultur. Dette initiativ fortjener ros.

Af omtalen i Nordvestnyt fra folkemødet fremgår det, at der blandt debattørerne var forslag om planlægning over en længere horisont, kommunal strategiplan for kunst og kultur og en brandingstrategi. Hvad med at starte med at få opfyldt de helt åbenlyse mangler/behov, der for fysiske rammer på kunst- og kulturområdet og udsætte dyre og tidsforhalende planer til senere.

De mange byer i specielt Jylland, som gennem de sidste mange år har markeret sig på fornem vis på kunst- og kulturområdet, tror jeg ikke startede med at få lavet ret mange planer. Flere af disse kommuner kom under pres fra frivillige ildsjæle og det resulterede i, at kommunalbestyrelserne erkendte et behov og opdagede hvilke oplagte muligheder, der var for udvikling af en kommune ved at satse målrettet på mere kunst og kultur. Og det er den samme erkendelse Kalundborg Kommunes kommunalbestyrelse bør komme til. Måske er de på vej.

Jeg synes modsat Anne von Lowzow, at der er rigtig mange og gode kulturtilbud i Kalundborg. Mange af tilbuddene udbydes af foreninger og andre, der arbejder frivillig og uden aflønning. Det er en stor styrke ved kunst- og kulturlivet i kommunen, som kommunalbestyrelsen også er bevist om og støtter godt op om.  Det er de fysiske rammer, der mangler, og det er kommunalbestyrelsen, der skal sikre disse. Kommunalbestyrelsen har gennem de seneste år vist stort handlekraft med anlægsinvesteringer på mange områder. Det samme kan ske på kunst- og kulturområdet og specielt i disse år, hvor kommunens økonomi giver mulighed herfor. 

Her er 4 bud på, hvad der kan gennemføres de næste 10 år. Det er kulturelle tiltag primært til glæde for borgere i Kalundborg Kommune og omegnskommunerne og som potentielle tilflyttere vil værdsætte.

Teater

Få bygget et nyt teater. Jeg ved godt at man snart i gennem lang tid har undersøgt muligheden for indretning af Kalundborg Hallernes Hal 1, men den løsning kan aldrig blive så god som et nybygget teater. Hent inspiration hos nogle af landets nyopførte teatre. Her er Odsherred Teater i Nykøbing Sj. (5.000 indbyggere) og teateret i Hjørring (25.000 indbyggere) oplagte at blive inspireret af. Teaterforeningen Femkanten i Kalundborg udbyder hver år op mod 10 kvalitetsforestillinger. Mange af disse samler fulde huse i de teatre, som har sat stykkerne op og på turneer.  I Kalundborg samler de omkring 50 og en sjælden gang op mod 100 tilskuere. Og hvorfor? Fordi det ikke er attraktivt, at se teater i Kalundborg Hallen eller Postgården. Til en god teateroplevelse hører nemlig også oplevelsen af teateratmosfære og den får man ikke disse steder, men i et rigtigt teater.

Kulturhus

Vi mangler et kulturhus. Hvis det ikke kan rummes i en eksisterende bygning, så byg et nyt. Et kulturhus, der stilles til rådighed for byens borgere og foreninger, hvor disse kan arbejde med deres passion for billedkunst, keramik, glaskunst, billedhuggerkunst, installationskunst, tekstilkunst, fotografi, musik, sang, teater, dans, litteratur osv. I kulturhuset skal der også være mulighed for udstilling og fremvisning. I et sådant kulturhus vil der være aktivitet døgnet rundt, og det vil blive et kulturens midtpunkt og dynamo. Det er mit indtryk at Det Blå Pakhus ikke tilnærmelsesvis kan rumme aktiviteter, der hører et kulturhus til. Det bør undersøges om et kulturhus med fordel kan placeres i samme bygningskompleks som teateret og hvor også nednævnte spillested evt. kan placeres. Hent inspiration hos andre kommuner f. eks kulturhus Slagteriet i Holstebro eller i Skive, hvor den gamle stationsbygning er under forvandling til kulturhus PerronPerron.

Spillested

Der er også behov for et spillested / musikhus i Kalundborg. Det vil den nye Kalundborg generation af 20-30 årige, der studere i byen værdsætte (og også alle os andre). Musik skal som teater opleves, hvor der er en atmosfære af, at man befinder sig på et spillested. Det gør man på f.eks. Gimle eller på Elværket i Holbæk.

Kunst i det offentlige rum

Der mangler masser af kunst i det offentlige rum overalt i Kalundborg Kommune. Kunst som borgere og turister kan glæde sig over, undre sig over, forarges over, diskutere, samles omkring, kravle på, bade i osv. Det er meget positivt, at kommunalbestyrelsen har afsat 250.000 kr. om året til kunst i det offentlige rum, men det række ikke ret langt. Beløbet bør være 5 – 10 gange større.

Holger Prehnum

Brandsbjerg 12

4400 Kalundborg

Del