Fast Kattegatforbindelse vil være dyr, give trængsel og belaste miljøet

Det er nogle af konklusionerne i to notater om Kattegatprojektet, udarbejdet af Vejdirektoratet og Sund & Bælt, som fire foreninger mod en fast Kattegatforbindelse har fået aktindsigt i.

Fast Kattegatforbindelse vil være dyr, give trængsel og belaste miljøet
To nye notater fra Vejdirektoratet og Sund & Bælt viser entydigt, at en fast Kattegatforbindelse ikke er bæredygtig hverken økonomisk, trafikalt eller miljø- og klimamæssigt, udtaler fire foreninger imod en forbindelse.

kontakt@tv-kalundborg.dk

To nye notater fra Vejdirektoratet og Sund & Bælt viser entydigt, at en fast Kattegatforbindelse ikke er bæredygtig hverken økonomisk, trafikalt eller miljø- og klimamæssigt, udtaler fire foreninger imod en forbindelse.

Udledning af 2-3 mio. tons CO2 i anlægsfasen, massiv vækst i trafikken på over 33 % mellem Øst- og Vestdanmark og en pris på cirka 110 mia. kroner. Det er bare nogle af konklusionerne i to notater om Kattegatprojektet, udarbejdet af Vejdirektoratet og Sund & Bælt, som fire foreninger mod en fast Kattegatforbindelse har fået aktindsigt i. Notaterne er sendt til Transportministeriet i januar 2022, og budskaberne menes derfor at være de samme, som vil stå i den forundersøgelse af Kattegatprojektet, der forventes færdig og offentliggjort indenfor få uger.

”Notaternes konklusioner kommer slet ikke bag på os. Alene den enorme CO2-udledning i anlægsfasen burde få politikerne til at trykke på stop-knappen. Der er tale om en udledning, der aldrig vil blive tjent hjem igen. Det burde være gået op for politikerne, at en fast forbindelse over Kattegat ikke er en klimagevinst, men i stedet en kæmpestor klimabelastning,” udtaler de fire foreninger, Kattegatforbindelse – Nej Tak, STOP motorvej over Samsø, NEJ til Motorvej på Røsnæs, Nej til motorvej på Asnæs, der er imod en fast Kattegatforbindelse.

Massiv vækst i trængsel i og omkring København og Aarhus

Ifølge et af notaterne forventes den samlede trafikmængde mellem Øst- og Vestdanmark at stige massivt med en Kattegatforbindelse. Således vil der uden en Kattegatforbindelse køre 52.500 biler over Storebælt pr. døgn i 2035, mens der med både en Storebælts- og en Kattegatforbindelse vil ske en stigning i den samlede trafik på hele 33 %, hvilet betyder, at der vil køre 70.100 biler mellem landsdelene i døgnet.

”Denne vækst i antal biler mellem landsdelene vil medføre endnu større trængsel, ikke mindst i og omkring Hovedstadsområdet og Aarhus, hvor dette i forvejen er et kæmpe problem. Aarhus Kommune forventer f.eks. en stigning i trængslen frem mod 2035 på 30-35 % – og det er vel at mærke uden at de tusindvis af flere biler, som en Kattegatforbindelse vil medføre, er regnet med i analysen. Dertil kommer, at den ekstra trafik og trængsel fra en Kattegatforbindelse samtidig vil medføre stor vækst i trafikstøj både i og omkring byerne og langs hele linjeføringen på tværs af hele Danmark,” lyder det fra foreningerne.

Mega-projekter overskrider altid budgettet

Prisen på en Kattegatforbindelse med bil- og togforbindelse er ifølge notaterne 109,5 mia. kr. Økonomien vil dog ikke kunne hænge sammen uden et stort tilskud på 20 mia. kr. som bl.a. skal dækkes af indtægter fra Storebæltsforbindelsen. International forskning viser imidlertid, at mega-projekter som en Kattegatforbindelse i 9 ud af 10 tilfælde overskrider budgettet med gennemsnitligt 28 %.

”Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at en Kattegatforbindelse ikke er kritisk nødvendig infrastruktur, men et forældet prestigeprojekt fra starten af 1970-erne, som blev genoplivet i 2007, og som er helt ude af trit med den aktuelle klima- og miljødagsorden. Vi har i stedet brug for moderne og klimaansvarlige løsninger på trængselsudfordringerne, som kun vil blive ved med at stige, så længe politikerne foretrækker at løse trængselsproblemet ved at bygge endnu flere nye motorveje. Vi kan samtidig ikke være bekendt at ødelægge natur og smukke bevaringsværdige kulturlandskaber ved Lejre, Ringsted, Røsnæs, Asnæs eller på Samsø og i Odder og Aarhus kommuner og udsætte tusindvis af danskere for helbredsskadelig trafikstøj,” udtaler de fire foreninger.

Appel til politikerne: Stop Kattegatprojektet

De fire modstandsforeninger sender derfor en appel til politikerne på Christiansborg om, at stoppe Kattegatprojektet nu, og ikke gå videre med en stor VVM-undersøgelse, der let kan koste op til en mia. kroner.

”Vi håber, at politikerne i stedet ser på moderne, visionære og fremtidssikrede alternative løsninger, hvor det eksisterende vej- og jernbanenet forbedres og opgraderes. På den måde tilgodeses hele Danmark i langt højere grad. Vi ønsker et Danmark i balance – hvor der tages hensyn til både by og land. Indsatsen mod trafikstøj skal opprioriteres meget de kommende årtier og vil også kræve store investeringer. De fleste trafikforskere er enige om, at de stigende trængselsproblemer ikke løses ved at bygge flere motorveje. I stedet vil det blive nødvendigt med smartere måder at styre trafikken på bl.a. ved hjælp af road-pricing, præmiering af samkørsel og hjemmearbejdsdage samt andre smarte løsninger. En fast forbindelse over Kattegat løser derfor ikke de støt voksende problemer med øget trængsel, voksende klimaudledninger, øget trafikstøj, mindre plads til natur og biodiversitet og ødelæggelse af bevaringsværdige kulturlandskaber. Den vil derimod i høj grad være med til at forværre problemerne yderligere. Vi skal have skabt den infrastruktur, der imødekommer klimaloven. Det gør en bro over Kattegat på ingen måde,” slutter de fire foreninger i pressemeddelelsen.

En Kattegatforbindelse vil strække sig fra Roskilde til Aarhus og vil bestå af:

  • 100 km nyanlagt højhastighedsjernbane uden godstransport
  • 77 km nyanlagt motorvej
  • 2 nye broer på i alt 40 km med kombineret motorvej og jernbane

Del