Farligt affald skal i den lille røde

I løbet af denne uge bliver de røde miljøkasser leveret til de sidste husstande i Kalundborg Kommune. Miljøkasserne skal benyttes til farligt affald.

Farligt affald skal i den lille røde
De røde miljøkasser skal benyttes til farligt affald. Har man mere, end der kan være i kassen, så er man velkommen til at aflevere indholdet på genbrugspladsen. Foto: Kalundborg Kommune

Af Merete Jensen, merete@tv-kalundborg.dk

De let genkendelige røde miljøkasser skulle gerne blive leveret til de sidste husstande i løbet af denne uge – altså uge 4. Formålet med miljøkasserne er at indsamle farligt affald.

Nu er det muligt at få sorteret farligt affald såsom batterier, insekt- og plantegifte, kemikalier, maling, neglelak og neglelakfjerner, lak, olie og benzin, rengøringsmidler, spraydåser og kviksølvholdigt affald såsom elsparepærer i en separat beholder, den røde miljøkasse. Det er naturligvis stadig muligt at køre farligt affald på genbrugspladsen – nøjagtig som man er vant til. Den udleverede miljøkassen kan dog hverken afleveres eller ombyttes til en tom på genbrugspladsen. 

Miljøkassen leveres med en foringspose, og der skal både kemikalier og flydende affald pakkes i original emballage eller have påsat et mærkat, der beskriver indholdet. Kender man ikke indholdet, beskrives det som ”ukendt kemi”. Af hensyn til indholdet af kasserne, så er det vigtigt at opbevare den tørt. Miljøkassen må maksimalt veje 4 kilo ved ombytning.

Hvis man bor i etagebolig, hvor der er fællesindsamling, skal man henvende sig til ejendomsadministratoren, hvis man har behov for en miljøkasse. Bemærk, at sommerhuse ikke er omfattet af ordningen for indsamling af farligt affald – disse skal benytte genbrugspladsen. Sommerhuse med helårsstatus kan dog tilmelde sig ordningen og modtage en miljøkasse, man skal blot henvende sig til affald@kalundborg.dk eller tilmelde sig via Kalundborg Kommunes selvbetjening. 

Tilmelding til ombytning

Kalundborg Kommune forventer at iværksætte en kampagne ultimo februar eller først i marts, hvor der på kommunens hjemmeside informeres om, hvordan man tilmelder sin miljøkasse til tømning via selvbetjeningsportalen. Lige nu er der planlagt tømninger i april, juli og oktober, hvor det farlige affald hentes af en særlig bil, der er indrettet til formålet.

Miljøkassen skal have en udfyldt adresselabel og være forsvarligt lukket, inden den sættes ud til skel senest klokken 6 på afhentningsdagen. Den ombyttes hermed til en tom miljøkasse.

Del