Færgerute får tilskud til grøn omstilling

Et samlet projekt med en forventet CO2-reduktion på 40.000 ton

Færgerute får tilskud til grøn omstilling Kalundborg Kommune havde ansøgt om støtte til ruterne Havnsø-Nekselø og Havnsø-Sejerø. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Der er stor interesse for at sejle mere klimavenligt i de danske farvande. Ikke mindre end 32 ansøgninger har der været til puljen i 2021, hvor der skulle udmøntes 233 millioner til grøn omstilling af indenrigsfærger. Blandt ansøgerne er Kalundborg Kommune.

Nu har Trafikstyrelsen gennemgået ansøgningerne, og på baggrund af deres indstillinger er der enighed om at give støtte til i alt 11 indenrigsfærger, deriblandt Sejerø-ruten i Kalundborg Kommune, skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

”De danske indenrigsfærger binder vores land sammen og er helt afgørende for mange lokalsamfund. Samtidig er de en vigtig brik i den grønne omstilling, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan se frem til mere grøn sejlads på elleve færger. Det er alle projekter, der opfylder vores ønsker om grøn omstilling, og derfor vil det gøre gavn for både klimaet, lokalsamfundet og de mange passagerer,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

Kalundborg Kommune har ansøgt om 66,5 mio. kr. til ruterne Havnsø-Nekselø og Havnsø-Sejerø, men er blevet tildelt 36,1 mio. kr.

Et samlet projekt med en forventet CO2-reduktion på 40.000 ton.

Det er antaget at tre fjerdedele af den forventede CO2 reduktion fra Kalundborg Kommunes projekt vedrører ruten Havnsø-Sejerø. Der er ansøgt om 66,5 mio. kr. til et kombineret projekt for begge ruter. Trafikstyrelsen har indstillet, at der støttes med 36,1 mio. kr. til et revideret projekt, der alene omfatter Sejerø-ruten, skriver Transportministeriet i pressemeddelelsen.

Der var i alt søgt om tilskud for 568,7 millioner kroner til kommunalt drevne indenrigsfærger og 282,8 millioner til kommercielt drevne indenrigsfærger. Tilskuddet udgør 25 procent, og derfor bliver der med tildelingen omstillet færger for omkring en milliard. Samtidig er der også en del projekter, der ikke får støtte. En del fordi de ikke er modne nok.

Fakta

Der blev med den politiske aftale af 19. april 2021 om grøn transportpulje II (regeringen, RV, SF, EL og ALT) afsat 200 mio. kr. til grøn omstilling af indenrigsfærger. Midlerne finansieres af EU’s genopretningsfond.

Senere blev der afsat yderligere 85 mio. kr. med aftalen fra d. 25. juni 2021 om grøn transportpulje I (regeringen, V, DF, SF, RV, EL, KF, LA og ALT).

De 235 mio. kr. er afsat i 2021 (kommunalt og kommercielt drevne færger) og de 50 mio. kr. i 2022 (kommunalt drevne færger). Af de 235 mio. kr., der er afsat i 2021, er 2 mio. kr. afsat til information og rådgivning fra hhv. Kommunernes Landsforening og Cowi, hvorfor der har skullet udmøntes 233 mio. kr. Tilskudsprocenten er 25, uanset om der anskaffes nye færger eller foretages retrofit af eksisterende færger.

Del