Få hjælp til at søge midler til frivilligt socialt arbejde

Noget er, som det plejer at være, men en del er blevet ændret.

Få hjælp til at søge midler til frivilligt socialt arbejde Når vi når oktober, er det tid til at søge midler til frivilligt socialt arbejde.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Når vi når oktober, er det tid til at søge midler til frivilligt socialt arbejde. Noget er, som det plejer at være, men en del er blevet ændret. Derfor tilbyder kommunens frivilligkonsulent ekstra hjælp til at søge.

I oktober er det igen tid til, at søge §18 midler til frivilligt socialt arbejde, eller midler fra Puljen til frivilligt arbejde for ældre. Men i år har kriterierne været til eftersyn, og de er blevet revideret og gjort tydeligere. Det har medført nogle ændringer:

  • Senior- & Pensionistforeninger skal søge på linje med alle øvrige foreninger – tidligere fik de tildelt midler i forhold til medlemstal.
  • Det er nu muligt at søge til flerårige projekter, så man er sikret støtte i op til tre års opstartsfase.
  • Der kan søges til pleje af foreningens frivillige.
  • Der kan søges honorar til regnskabshjælp på lige fod med honorar til oplægs- og foredragsholdere.
  • Transportudgifter, der ligger til grund for at selve aktiviteten kan gennemføres, er nu med i ansøgningsområderne.

Alle oplysninger står endvidere i det brev fra kommunen, som alle frivillige sociale foreninger modtager inden for de næste dage. Man kan læse mere på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Der ansøges via Booking– og foreningsportalen.

Ønsker man hjælp til ansøgningen, er der arrangeret workshops på Rådhuset på Holbækvej i Kalundborg.

Tider for workshops:

  • Onsdag d. 12. okt. Kl. 10.30-12.00
  • Torsdag d. 13. okt. Kl. 13.00-14.30
  • Mandag d. 24. okt. Kl. 13.00-14.30
  • Fredag d. 28. okt. Kl. 10.30-12.00
  • Mandag d. 31. okt. Kl. 13.00-14.30

Tilmelding til workshops skal sendes via www.Kalundborg.nemtilmeld.dk

Deltagere kan medbringe egen computer, hvis de ønsker at udfylde ansøgningen med det samme. Bevilligede midler udbetales i begyndelsen af januar, og skal benyttes i 2023. Er der midler til overs, kan man søge resten af året ved at kontakte frivilligkonsulenten på btni@kalundbnorg.dk. Her kan mundtlig ansøgning også arrangeres.

Man kan i øvrigt læse mere om puljemidlerne på www.kalundborg.dk/puljer 

Del