Event om danske coastere, Riga Balzam og 'Trusseredere'

Til foredraget kan man blive klogere på både Riga Balzam og 'Trusseredere'

Event om danske coastere, Riga Balzam og 'Trusseredere'
Kalundborg Søfartsmuseum inviterer til et spændende event i deres lokaler i Bethesdagade i Kalundborg lørdag den 25. maj i tidsrummet 13.00-17.00. Privatfoto

Af Jens Nielsen

Foreningen Kalundborg Søfartsmuseum og Maritim Formidling afholder et event om danske coastere. Det sker lørdag den 25. maj i tidsrummet 13.00-17.00.

For at gøre coaster-eventet så autentisk som muligt, vil der denne ene dag naturligvis også være mulighed for at stifte bekendtskab med noget, som tidligere var en uundgåelig del af indholdet af slopkisten på de fleste danske småskibe – Riga Balzam.

Der vil til eventen være et foredrag ved Holger Munchaus Petersen, præsentation af den seneste nybygning fra Svane Småskibsværft i Kalundborg, sejlads med en coaster i en af foreningens to skibssimulatorer og ikke mindst socialt samvær med smørrebrød/kaffe/småkager, oplyser Kalundborg Søfartsmuseum, som er vært ved foredraget, der afholdes i lokalerne i den nedlagte kirke i Bethesdagade 20a, Kalundborg, hvor Kalundborg Søfartsmuseum har til huse med deres udstillinger.

Eventets foredragsholder, marinehistoriker og -forfatter Holger Munchaus Petersen, der er af årgang 1942, har siden barnsben samlet indtryk af skibe, indtryk der udvikledes til egentlig interesse for historier og baggrunde for skibe, rederier, værfter og ruter.

Han har fotograferet, samlet informationer og skrevet adskillige bøger og artikler om maritime emner.

Foredraget er med en hel del illustrationer om emnet. Desuden har Holger Munchaus Petersen opbygget og været leder af Toldmuseet (siden Told-Skat Museet) i årene 1979 – 2004.

Betegnelsen Coaster kom ind i det danske sprog omkring 1950 som betegnelse for mindre motordrevne skibe, i virkeligheden burde betegnelsen nok være Paragrafskibe, for mange af disse skibe blev bygget (og anskaffet) så ejerne kunne anvende lovgivningens paragraffer fuldt ud.

En betegnelse der ofte i folkemunde har været synonym med ejerne af disse skibe, er ”trusseredere”, men den betegnelse hørte i virkeligheden nok mere hjemme på fiskefartøjer, hvor kringlede skatteregler om afskrivning først vandt indpas, oplyser Kalundborg Søfartsmuseum.

Antallet af skibe der hører hjemme i den omtalte kategori (150 – 500 bruttotons) er omkring 2.000, i dag er denne del af dansk søfart lukket og selv om det er afsluttet, et særdeles spændende kapitel om mennesker værfter og skibe.

Se mere omkring tilmelding til eventen på Facebooksiden for Kalundborg Søfartsmuseum, klik her

Del