Et træt politisk flertal

Et træt politisk flertal

Læserbrev: Et træt politisk flertal

Kalundborg Kommune er vært for store industrivirksomheder. Derfor er det helt naturligt, at den kommunalpolitiske linje er industrivenlig, naturligvis. Men derfor behøver det kommunalpolitiske flertal jo ikke nødvendigvis at være borgerfjendtlig i alle forhold, der ikke direkte gavner industrien. Bestyrelserne for Novo og andre store firmaer bliver næppe vrede på os, selv om kommunalbestyrelsens flertal engang imellem også  tænkte venligt om kommunens borgere (vælgerne). Skulle dette ske, vil det klæde medlemmerne af det nuværende trætte flertal at gøre sig klart at:

Kalundborg Kommune i svær grad trænger til en bred, respektfuldt samarbejdende kommunalbestyrelse; og at vi ikke har brug for mere despotisk koncernledelse.

Vi behøver mere politisk fantasi, meget mere politisk nytænkning; vi trænger til et politisk lederskab, der kommer de nye samfundsstrømninger i møde. Ikke `mere af det samme´ fra verden af i går.

Vi behøver at ændre ”det gode og værdige ældreliv” fra tomt slogan til virkelighed; meget mindre ”vi skal bare gøre det hele lidt smartere”. Hvad med at gøre det hele lidt bedre?

Vi behøver en moderne miljøpolitik; meget mere biodiversitet og mere miljø- og klimavenlighed. Og ikke flere overgreb på vores sparsomme natur, som det vi senest har set praktiseret i den kommunalpolitiske tilladelse til yderligere at udsuge Tissø.

Vi har behov for at forældre igen tør lade deres børn cykle i by og på land. Vi kan ikke fortsat acceptere, at boligområderne i Kalundborg by og i flere af kommunens øvrige byer bliver brugt som pendlerruter; en på alle måder sundhedsskadelig politik.

Vi vil have politisk respekt for vores kulturarv og grønne områder. De skal ikke bruges til kortsynet spekulationsbyggeri.

Vi har brug for en helt anderledes opdateret politisk forståelse for folkeskolens, børnehavernes og andre børneinstitutioners store betydning for en positiv samfundsudvikling. Det kunne jo tænkes, at medarbejdere ved Novo og andre industrivirksomheder i kommunen har andre ambitioner for deres børn, end at overlade dem til institutioner, der er blandt de politisk mest forsømte i Danmark.

Vi behøver et politisk lederskab, der samler kommunalbestyrelsen og samler befolkningen. Vi kan ikke længere acceptere en politisk ledelse der splitter os.                                                

Vi behøver en aktiv og engageret kulturpolitik og ikke mere fantasiforladt fravær.

Vi behøver et politisk lederskab, der formår at vise statsmandsskab, vi har ikke længere brug for arrogance og lukkethed.

Helt overordnet savner vi et politisk lederskab der formår at udvise en bredere demokratiforståelse end den fattige ”det har vi ret til” model.

Samfundet forandrer sig hastigt, ude i verden og i Danmark. Det kommer også til Kalundborg kommune, uanset hvor hårdt det nuværende politiske flertal kniber øjnene i, og håber på det går over.

Så et forslag skal være, at et nyt kommunalpolitisk flertal opgiver de nuværende håbløse forestillinger om, at nye borgere i stort tal vil strømme til Kalundborg kommune, og i stedet begynde at tænke på, hvad der kan få de borgere, der allerede bor i kommunen til at blive boende og ikke flytte fra Kalundborg kommune til mere moderne tænkende kommuner.

Povl Munk-Jørgensen, Lundevej 30, Kalundborg

Del