Et mindre miljø kan være til gavn for rigtig mange børn

Et mindre miljø kan være til gavn for rigtig mange børn

Læserbrev: Et mindre miljø kan være til gavn for rigtig mange børn

Vi har på Raklev skole, i flere år, snakket om behovet for en alternativ overbygning her i kommunen; og med en overbygning menes syvende, ottende og niende klasse. Jeg har siddet til adskillige skole-hjem-samtaler og snakket med forældre, der af mange forskellige årsager, ikke kan se deres barn på en stor skole; og her er jeg nødt til at understrege, at det ikke er en kritik af de større skoler; det er ikke fordi jeg tror, at de ikke gør alt, hvad de kan for deres elever, men et mindre miljø kan være til gavn for rigtig mange børn. Det kommer jeg tilbage til.

Men jeg vil også gerne understrege, at jeg ikke snakker om en overbygning indenfor specialområdet, men en overbygning, der matcher den 3-årige HF, som der tilbydes på gymnasiet. For de små skoler dækker jo fint behovet for de børn, der ikke kan overskue de store miljøer. Problemet kommer efter sjette klasse.

Vi har børn, som har gået på skolen fra 0-6, som har fortsat deres skolegang i specialtilbud. Det virker jo mærkeligt, at man skal ud i specialtilbud, når man har gået på en almen folkeskole 6-7 år. Vi har også haft elever, der ret hurtigt kom ud i skolevægring, og så har vi alle de elever, der sluses over på de mindre privatskoler eller efterskoler.

Hvis man som elev har brug for en særlig forståelse, opnås denne nemmere i et lille miljø. Alle kender alle, så fællesskabet i højere grad har potentiale til at blive stærkt, anerkendende og støttende. Det er ikke kun elever med diagnoser, der har brug for det. Det kunne være børn med fysiske udfordringer, angst og særlig sensitivitet. Børn der ikke kan overskue det store klassemiljø, og børn for hvem det sociale samspil er for komplekst.

Når gymnasiet tilbyder en 3-årig HF, så er det fordi behovet er der; også i folkeskolens overbygning.

Mette Brünnich Meier

Del