Et kulturelt eksperimentarium for børn og unge

Ud af de 14 projekter, som fik bevillinger i efteråret, er Kulturen Flytter Ud én ud af de 13 projekter, som har fået bevillinger igen i 2022, hvoraf kun 6 af projekterne gengangere.

Et kulturelt eksperimentarium for børn og unge Kunstnerne, som er ansat i projektet, skal sammen med klubmedarbejderne fra UNG Kalundborg, få de unge til at kaste sig ud i alt fra dramalege, musikalske øvelser til billedkunstneriske projekter. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Kalundborg Kommune har fået bevilling til at fortsætte med Kulturen Flytter Ud Vol. 2., for unge i alderen 13-17 år, som Musisk Skole og Ung Kalundborg samarbejder om. 

Pulje 2 er en videreførelse af pulje 1:’Kulturen Flytter Ud -et kulturelt eksperimentarium for børn og unge’, som Kalundborg Kommune i 2021 også modtog en bevilling til i samarbejde med Lejre og Ringsted kommuner. Her undersøgte man hvordan kunst- og kulturmøder gøres lettere tilgængelige for flere børn og unge i fritiden.

Ud af de 14 projekter, som fik bevillinger i efteråret, er Kulturen Flytter Ud én ud af de 13 projekter, som har fået bevillinger igen i 2022, hvoraf kun 6 af projekterne gengangere.

Kunstnerne, som er ansat i projektet, er Marie-Louise Vittrup Andersen, Martha Olufsen og Frederik Heidemann, som sammen med klubmedarbejderne fra UNG Kalundborg, Kristine Petersen, Tahir Mirza og Povl Arne Petersen, skal få de unge til at kaste sig ud i alt fra dramalege, musikalske øvelser til billedkunstneriske projekter. 

Videreførelsen af pulje 2 modelforsøget er videreudviklet med kompetenceudvikling for faggrupperne og formålet med at videreudvikle nuværende modelforsøg er at kvalificere, hvordan det tværfaglige samarbejde bedst understøtter børns og unges adgang og deltagelse i kunst- og kulturtilbud. Sidste år foregik det som bekendt i Klub-regi og ligesom sidste projektforløb, skal Musisk Skole atter samarbejde med UNG Kalundborg klubmedarbejdere om de unges møde med kunst og kultur i uformelle læringsmiljøer.

”Vi kan fra sidste års projektforløb udlede, at den bedste effekt ses, når vi samarbejder, og bruger hinandens erfaringer i de samskabende aktiviteter. Vi oplevede, at effekten af det gode samarbejde skete på mange niveauer; både på kommunalt niveau med projektets løbende udviklingsprocesser, på ledelsesniveau mellem musik- og kulturskolerne og fritidsklubberne, og sidst men ikke mindst på praksisniveau blandt frontpersonalet i aktiviteterne samt mellem unge og kunstnere,” fortæller projektkoordinator Annette Kruse Scharling.

For at kunst- og kulturaktiviteterne kan nå ud til flere unge, har projektet oplevet vigtigheden af, at kunstnerne i samarbejde med klubmedarbejdere tør udfordre deres dagligdag og praksis og sammen eksperimentere med de unge om en kreativ skabende tilgang.

Og dette kan nu lade sig gøre med dette tilskud, hvor der som sagt i projektforløbet bliver tilføjet kompetenceudvikling for faggrupperne i form af læringsloops med iterative processer som metode til at kompetenceudvikle klubmedarbejdere og kunstnere sideløbende med kunst- og kulturforløbene i SFO og klub.

Modelforsøget gennemføres og evalueres i samarbejde med professionshøjskolen Absalon, som også forestår løbende kompetenceudvikling af involveret personale.

Projektet gennemføres med tilskud fra ”Pulje til kommunale modelforsøg med at få flere børn og unge til at møde kunst og kultur”. Slots- og Kulturstyrelsen har tildelt det samlede projekt kr. 1.800.000 i støtte, som deles med de førnævnte parter.

Del