Et brandvæsen i balance – nu foretages der store investeringer

”Med indkøb af det nye materiel får vi over en årrække en mere ensretning. Det materiel vi har nu, er jo et sammenskud af tidligere forskellige kommunale beredskaber og Falck"

Et brandvæsen i balance – nu foretages der store investeringer
Borgmester og næstformand i beredskabskommisionen for Vestsjællands Brandvæsen, Martin Damm, fik den helt nye brandbil demonstreret af Lars Karlsen, beredskabsdirektør for Vestsjællands Brandvæsen. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Vestsjællands Brandvæsen er lige nu i gang med at udskifte en række af køretøjer. Det giver et mere ensartet beredskab til glæde for borgere og virksomheder.

Vestsjællands Brandvæsen blev stiftet tilbage i januar 2016 mellem kommunerne Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Sorø, Lejre og Slagelse. Men starten var svær, allerede inden selskabet var kommet i gang forlod Slagelse Kommune samarbejdet. Siden fulgte Sorø og Lejre. Det gav flere år med underskud og uro, men siden Lars Karlsen blev ansat som beredskabsdirektør for Vestsjællands Brandvæsen i efteråret 2019, har der været ro på og der er helt styr på økonomien.

Det betyder bl.a., at der nu er sat gang i udskiftningen af en række køretøjer, bl.a. er der indkøbt tre nye indsatslederbiler og der er bestilt syv helt nye brandbiler, såkaldte tanksprøjter, hvoraf den første er leveret til stationen i Kalundborg. De nye brandbiler skal erstatte køretøjer, hvor flere er omkring 30 år gamle.

”Vi har en materiel udskiftningsplan som vi holder os til, og så afsøger vi markedet. De brandbiler vi nu har bestilt, er købt på en rammeaftale som er lavet centralt, ellers skal vi ud og lave vores eget udbud,” fortæller Lars Karlsen, og fortsætter, ”Nu har vi købt syv nye brandbiler og inden længe skal vi også udskifte to redningslifte og det er en aftale som er lavet med beredskab kommissionen.”

”Det er svært at lave sit eget udbud, man spørger jo ikke lige fem lokale forhandlere om en pris, det er meget specialiseret,” siger borgmester Martin Damm, som også er næstformand i beredskabskommissionen i Vestsjællands Brandvæsen.

Martin Damm fik i denne uge demonstreret den nye tanksprøjte som netop er landet i Kalundborg.

”Med indkøb af det nye materiel får vi over en årrække en mere ensretning. Det materiel vi har nu, er jo et sammenskud af tidligere forskellige kommunale beredskaber og Falck. De nye brandbiler er ens, på den måde bliver det nemmere når stationerne skal hjælpe hinanden,” fortæller Martin Damm, og fortsætter, ”Det samarbejde vi har nu mellem Kalundborg, Holbæk og Odsherred fungerer rigtigt godt, vi er på mange punkter meget ens og er et fælles beredskab.” 

Etableringen af Vestsjællands Brandvæsen har på flere områder været en succes. Bl.a. er der etableret en fælles uddannelsesafdeling, egen vagtcentral og ved større indsatser er der mere materiel og mandskab at sætte ind.

”Den synenergi der er i forhold til at være lidt større, fx i forbindelse med uddannelse, den er guld værd. Beredskabet er blevet højnet kvalitetsmæssigt i den tid vi har været i gang, det kommer borgerne til gode,” fortæller Lars Karlsen, og fortsætter, ”Selvfølgelig samarbejder brandvæsenet over kommunegrænserne i forbindelse med store indsatser, men det er bare nemmere at have en forståelse i egne rækker og vi har også vores egen vagtcentral der styrer alle tre kommuner i Vestsjællands Brandvæsen, vi skal ikke først ind og snakke med en fremmed vagtcentral hvis vi skal have hjælp til en stor indsats, fx hvis vi skal sende materiel fra Kalundborg til Holbæk, så skal vi ikke spørge nogen først og samtidig er vores mandskab ens uddannet.”

Den første af de syv nyindkøbte brandbiler bliver sat i drift inden for kort tid.

Del