Er vores politikere dobbeltmoralske og utroværdige?.

Læserbrev: Er vores politikere dobbeltmoralske og utroværdige?

Der var stor interesse for at tilegne sig mere viden omkring et planlagt nyt boligbyggeri i Kalundborg midtby på informations mødet tirsdag eftermiddag arrangeret af Kalundborg Turistforening.

Arrangørerne orienterede grundigt om alt det, som man kan se og om alt det, som man ikke lige kan se.

En del af Kalundborg bys historie ligger under muld, veje og belægninger, men de mange deltagere fik et godt indtryk af områdets historie.

I den politisk vedtagne udviklingsstrategi frem mod 2030 er der fokus på naturkvalitet i byen og bedre sammenhænge ved grønne stiforbindelser.

En arbejdsgruppe bestående af kommunalpolitikere fra Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale har udgjort den arbejdsgruppe, som sammen med AP Pension har udarbejdet planerne for byggeri af 8 klyngehuse op til 10.000 m2 boligbyggeri i 3-4 etager i en stor del af Klosterparken og en bid af Munkesøen - byens grønne områder.

De samme politikere Jakob Beck, Venstre, Martin Schwartzbach, Dansk Folkeparti og Hanne Olesen, Socialdemokratiet har i udvalget for Teknik og Miljø behandlet udkast til kommunens nye naturpolitik. I naturpolitikken under BY-NATUR fremgår (politikernes) visioner sort på hvidt - her kan læses, at ”Offentlige grønne områder skal sikres og udvikles med henblik på naturindhold, tilgængelighed og oplevelsesrigdom”.

De tre kommunalpolitikere vil altså med venstre hånd sikre og forbedre byens offentlige grønne områder, mens de sideløbende med højre hånd sælger en stor del af de grønne områder i Kalundborg midtby til højestbydende!

Det vil klæde de tre politikere med flere i kommunalbestyrelsen, såfremt man sikrede Klosterparken med en ny lokalplan, hvor hele området udlægges til offentligt grønt område - at området udvikles med større naturindhold f.eks. store bede med vilde duftende blomster, bænke og et par gynger eller lignende - dét vil give det liv i området, som borgmesteren efterlyser. Det vil ligeledes være til daglig glæde for de mange samt en synlig efterlevelse af politikernes visioner.

Susanne Ladefoged

Danmarks Naturfredningsforening i Kalundborg

Del