Er Foreningen Kalundborg Søfartsmuseum i ”Bad Standing” ved Kalundborg kommune?

Er Foreningen Kalundborg Søfartsmuseum i ”Bad Standing” ved Kalundborg kommune?

Læserbrev: Er Foreningen Kalundborg Søfartsmuseum i ”Bad Standing” ved Kalundborg kommune?

”P. S. Undskyld mig, men jeg har lidt svært ved at forstå hvorfor erhvervsrådet skal inddrages i jeres manglende lokation og økonomi? Jeg har svært ved at få øje på meningen. Vi er en erhvervsforening som varetager 350 virksomheders behov for hjælp og formidling, og det er en bunden opgave”.

Sådan lød det fra Kalundborgegnens erhvervschef tidligere på måneden, da Foreningen Kalundborg Søfartsmuseum kontaktede hende. Erhvervschefen er ny og skal derfor være delvist undskyldt. Før vi flyttede til vores nuværende lokaler i Bethesdagade, stillede Erhvervsrådet i en periode et lokale gratis til rådighed for os i Høng. Dette skete på initiativ fra Erhvervsrådet selv. Noget vi naturligvis dengang var meget taknemmelige for.

Det var imidlertid slet ikke vores ærinde denne gang. Baggrunden for vores seneste henvendelse til Erhvervsrådet var alene en anmodning om hjælp til at sende en simpel mail ud til rådets medlemmer (Medlemslisten på rådets hjemmeside er desværre ikke komplet og har i øvrigt mange fejl i kontaktoplysningerne).

Kalundborg kommune har tidligere støttet os med en del af driftsudgifterne på vores nuværende adresse i Bethesdagade. Det er vi meget taknemmelige for. Selvom vi er en folkeoplysende forening, er støtten nu faldet bort. I stedet har kommunen opfordret os til at søge støtte ved bl.a. egnens virksomheder. Vi får betydelige donationer til nyanskaffelser, men det kniber endnu med finansiering af driften. Vi forventer at der går endnu to- tre år, før vi selv kan finansiere driften.

Vi fulgte derfor kommunens råd og kontaktede Kalundborgegnens Erhvervsråd, som vi tidligere har haft et forbilledligt samarbejde med. Rådets nye erhvervschef afslog enhver form for samarbejde og ønskede ikke at videreformidle vores ”nødråb” til sine medlemmer. Erhvervsrådet bliver støttet af kommunen med et stort beløb hvert år. Som skatteborger har jeg svært ved at forstå, hvorfor jeg skal være med til at finansiere et erhvervsråd, hvor man ikke kan få hjælp?

Senest havde jeg pva. Foreningen Kalundborg Søfartsmuseum stillet et spørgsmål til Kommunalbestyrelsens spørgetid på dens møde den 20. september. I spørgsmålet bad jeg de enkelte partier/ lister begrunde, hvorfor de hver især mener at muligheden for et maritimt center på havnen, skal forpasses til fordel for et bibliotek? Så vidt jeg kan se overholder spørgsmålet alle regler for spørgetid i Kommunalbestyrelsen. Alligevel har jeg fået afslag på at få spørgsmålet bragt.

Trods et tidligere godt samarbejde med både kommune og erhvervsråd, har Foreningen Kalundborg Søfartsmuseum i 2023 modtaget afslag på afslag. Afslag på støtte til driftsudgifterne, afslag på lagerplads til vores maritime effekter, afslag fra Erhvervsrådet og senest afslaget på at få bragt et spørgsmål i Kommunalbestyrelses spørgetid. Vi har en aftale med kommunen, at vi skal holde en serie foredrag for kommunens skoleelever om uddannelses- og karrieremuligheder indenfor de maritime erhverv. Den aftale har kommunen nu i realiteten også spændt ben for.

Der begynder jo efterhånden at tegne sig et mønster og man må naturligvis spørge sig selv: Hvorfor denne 180 graders kursændring fra såvel kommunens som Erhvervsrådets side? Erhvervsrådet modtager selv et stort tilskud af kommunen. Sidder der en anden bag erhvervschefen og svinger taktstokken? Udtalte erhvervschefen sig på vegne af sine medlemmer eller på vegne af kommunen, da hun afviste os? 

Foreningen Kalundborg Søfartsmuseum har til huse i den tidligere metodistkirke i Bethesdagade. Vi har ikke som sådan været en del af ”Slaget om det blå pakhus” på havnen. Men vi har naturligvis en holdning til hvordan det kunne have været anvendt. Er det mon af dén grund, at foreningen nu tilsyneladende er kommet i ”Bad Standing” ved kommunen? Sidder der én et sted som ikke tåler kritik? Skal man for at modtage støtte fra Kalundborg kommune, dele de samme holdninger som det til enhver tid siddende flertal i Kommunalbestyrelsen?

Vi er mere end et museum. Vi har en bred maritim baggrund og ser det blandt andet som vores opgave at udbrede kendskabet til de maritime hverv. Både for unge mennesker og den brede befolkning i almindelighed. HVIS vi kan finde midler til næste års drift, er det vores hensigt bl.a. at lave en udstilling om Kalundborg havn anno 2024. Men man må jo spørge sig selv, hvorfor selv en udstilling om byens nutidige maritime erhverv tilsyneladende skal stoppes? Kalundborg er trods alt Danmarks største erhvervshavn! No Shipping = No Shopping.

Michael Nielsen

bestyrelsesmedlem i Foreningen Kalundborg Søfartsmuseum

Del