Er forældrene i Kalundborg tilfredse med skolen?

Er forældrene i Kalundborg tilfredse med skolen?

Læserbrev: Er forældrene i Kalundborg tilfredse med skolen?

Indenrigsministeriet har i december 2023 via internettet gennemført en spørgeskemaundersøgelse om forældrenes tilfredshed med skolen og SFO i Kalundborg.

På SFO-området ser det fint ud, men det gør det desværre ikke på folkeskoleområdet.

Selvom svarprocenten er meget lav vurderer administrationen, at forældrene generelt er tilfredse. Vi mener ikke, at der er helt belæg for den vurdering.

Faktisk ligger Kalundborg i den ringeste 1/4-del i den landsdækkende undersøgelse af forældrenes tilfredshed med folkeskolerne i kommunerne. De mange tal i undersøgelsesrapporten dokumenterer dette.

Målt i forhold landsplan kommer Kalundborg - fx på disse temaer: faglig udfordring, fagligt udbytte, ro og orden, antimobning og generel tilfredshed - i undersøgelsen ud med en større utilfredshed end landsgennemsnittet.

Dette kalder på en forstærket indsats fra politikerne for at forbedre rammevilkårene for folkeskolerne i kommunen. At ministeriet stadig har et antal skoler under skærpet tilsyn samt at over 1/4-del af kommunens elever går på en privatskole, understøtter dette.

Enhedslisten i Kalundborg klandrer ikke det pædagogiske personale – de gør hvad de kan under de givne forhold, men politikerne bør intensivere arbejdet for bedre rammevilkår, for mere fokus,

mere støtte og flere midler til at forbedre kvaliteten af Kalundborg Kommunes folkeskoler.

Hilsen

Jan Broholm

På vegne af Enhedslistens kommunalpolitiske baggrundsgruppe i Kalundborg

Del