Endnu mere støtte til en motorvej på tværs af Sjælland

Nu bakker en af regionens store virksomheder, APM Terminals Kalundborg, også op.

Endnu mere støtte til en motorvej på tværs af Sjælland

Af Jens Nielsen

Det sidste stykke af Kalundborgmotorvejen er nu endeligt vedtaget og så småt sat i gang. Nu skal der sættes ekstra tryk på tværmotorvejen fra Kalundborg over Slagelse, Næstved og til Rønnede, mener foreningen til fremme af den Sjællandske Tværmotorvej. En lang række af virksomheder støtter op om foreningen, senest APM Terminals Kalundborg. 

En lang række erhvervsvirksomheder har meldt sig som støtter af opførelsen af den Sjællandske Tværmotorvej fra Kalundborg over Slagelse, Næstved og til Rønnede, en strækning på 70 km, med et mål om at sikre nemmere og mere effektiv transport i Vest- og Sydsjælland. Nu bakker en af regionens store virksomheder, APM Terminals Kalundborg, også op. Det er vigtigt, at infrastrukturen på land matcher de ambitiøse målsætninger og investeringer, APM Terminals foretager i havnen i Kalundborg, lyder det fra virksomheden.

Reduceret rejsetid, øgede eksportmuligheder og muligheder for vækst på Sjælland er nogle af de argumenter, der står højst på listen for støtterne bag den Sjællandske Tværmotorvej. Motorvejen vil nemlig både kunne skabe mere smidig trafik for et regionalt arbejdsmarked i vækst samt give synergier til Femernforbindelsen. Derfor har APM Terminals i Kalundborg også meldt sin støtte til Foreningen til fremme af den Sjællandske Tværmotorvej.

”Hos APM Terminals arbejder vi for, at Kalundborg skal være hovedindgangen til Sjælland, når det handler om fremtidssikret, bæredygtig containertransport, hvor vi integrerer vores løsninger til søs med både elektrificering af jernbanen hertil samt spiller sammen med den store erhvervsklynge, der i forvejen vokser i området lige nu. Nem og effektiv transport til og fra containerhavnen både for medarbejdere og for godstransporten er en nøgle til at tiltrække nye muligheder og kunder til området,” udtaler CEO for APM Terminals Nordics, Mikael Gutman.

Formanden for Foreningen til fremme af den Sjællandske Tværmotorvej, Jens-Ole Larsen fra Slagelse Transportcenter, er glad for at endnu en af regionens store virksomheder – det A.P.Møller-Mærsk-ejede APM Terminals Kalundborg - har meldt sin støtte til foreningens arbejde.

”Vi er mange virksomheder, der i de seneste år har arbejdet målrettet med at påvirke Christiansborg, lokale politikere og den offentlige opinion til at have øget fokus på, at Syd- og Vestsjælland får tilført de infrastrukturprojekter, som skal sikre fortsat vækst i vores område. Lige nu er de eksisterende infrastrukturforhold en bremse for væksten her hos os. Det skal vi have lavet om på og gerne inden Femern-forbindelsen åbner. Derfor er jeg meget glad for, at APM Terminals Kalundborg har meldt sig ind i foreningen. Jo flere virksomheder, der engagerer sig aktivt i sagen, og taler højt om vigtigheden af at få anlagt en motorvej på tværs af Sjælland, den nuværende Rute 22, desto større chance er der for at beslutningstagerne tager de nødvendige beslutninger og baner vejen for de opgraderinger på infrastrukturområdet, som virksomhederne har så hårdt brug for.”

Alle kommuner i Region Sjælland er enige om, at nu hvor det sidste stykke af Kalundborgmotorvejen er endeligt vedtaget, så er det den Sjællandske Tværmotorvej der skal arbejdes for.

Også Region Sjælland støtter op om Den Sjællandske Tværmotorvej.

Du kan læse mere om Foreningen til Fremme af Den Sjællandske Tværmotorvej og dens arbejde på foreningens hjemmeside tværmotorvejen.dk.

Del