Endnu et cykelsti-projekt er godkendt

Det betyder, at detailprojektering og planlægning af arealopkøb kan påbegyndes.

Endnu et cykelsti-projekt er godkendt
Teknik- og Miljøudvalget har netop godkendt et skitseforslag på en overordnet linjeføring for cykelstiforbindelsen mellem Ubby og Slagelse Landevej.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Teknik- og Miljøudvalget holdte udvalgsmøde den 2. februar, hvor de bl.a. godkendte et skitseforslag på en overordnet linjeføring for cykelstiforbindelsen mellem Ubby og Slagelse Landevej (Rute 22).

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets tidligere beslutning om en overordnet linjeføring for cykelstiforbindelsen mellem Ubby og Slagelse Landevej (Rute 22) har kommunens rådgiver udarbejdet et skitseprojekt, som blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets seneste møde. Det betyder, at detailprojektering og planlægning af arealopkøb kan påbegyndes.

Venter på godkendelse fra Vejdirektoratet

Forslag til udformningen af cykelstiens krydsning ved Slagelse Landevej er skitseret, men er ikke fuldt afklaret med og godkendt af Vejdirektoratet. Der er fortsat dialog med Vejdirektoratet om alternative eller supplerende løsningsforslag. Forslag til udformningen af cykelstiens krydsning ved Gl. Sorøvej er skitseret som en gennemgående cykelsti ved T-krydset. Der arbejdes dog videre med en løsning, hvor cykelstien etableres som en tilbagetrukken cykelstikrydsning på Gl. Sorøvej, og hvor cyklisterne får vigepligt.

Mulighed for adgang til seværdige fortidsminder

Efter ønske fra en lokal arkæologisk forening er der indarbejdet to P-lommer langs strækningen for at skabe mulighed for gående adgang til seværdige fortidsminder og udsigtspunkter. Aftaler med lodsejerne om adgang til fortidsminderne er endnu ikke indgået, men arkæologiforeningen arbejder med dette. Der er ydermere iværksat arkæologiske forundersøgelser af projektområdet.

I forbindelse med detailprojekteringen vil der blive arbejdet med mulighederne for at integrere grønne og landskabelige tiltag i form af træer, lav beplantning, staudebevoksning eller lignende i rabatter. Ved detailprojekteringen kan der forekomme mindre justeringer af enkeltelementer og beliggenhed af stiforløbet i forhold til skitserne.

Efter tidligere afholdt informationsmøde om cykelstien i december vurderes det, at der ikke er behov for yderligere informations- eller borgermøder i forbindelse med anlæg af cykelstien.

Del