Endnu en skole under tilsyn

Endnu en skole i Kalundborg Kommune er kommet under tilsyn.

Endnu en skole under tilsyn Kr. Helsinge Skole er kommet under tilsyn. Henriette Ergemann (NB), der er formand for Børn- og Familieudvalget er bekymret. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kr. Helsinge Skole er igen kommet under tilsyn ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Skolen er udtaget til tilsyn på baggrund af et fald i trivselsmålingerne, samt en vurdering af, at de igangværende indsatser ikke er tilstrækkelige for at hæve det faglige resultat. Gørlev Skole samt Hvidebækskolen er allerede under tilsyn.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 25. maj 2022 udtaget Kirke Helsinge Skole til tilsyn. Kr. Helsinge Skole har tidligere været i tilsyn ved styrelsen i perioden maj 2019 til oktober 2021. Skolen er nu atter under tilsyn på grund af styrelsens screening, og den efterfølgende tilsendte redegørelse. Styrelsen gør ydermere opmærksom på, Kalundborg Kommune kan pålægges at udarbejde en handlingsplan, hvis skolen fortsat falder ud ved næste screening.

På Børn- og Familieudvalgsmøde den 6. april 2022 fremgik det af punkt 9 ”Orientering om skoler i tilsyn fra Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet”, at ”På nuværende tidspunkt er Gørlev Skole og Hvidebækskolen fortsat i tilsyn. Der er udarbejdet handleplaner for henholdsvis Gørlev Skole og Hvidebækskolen. Derudover har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tilkendegivet en bekymring for Årby Skole og Kr. Helsinge Skole. Der kan derfor være mulighed for, at en af disse folkeskoler kommer under tilsyn”.

Styrelsen oplyser, at Kr. Helsinge Skole falder ud i deres screening på trivselsindikatorerne målt i skoleåret 2020/2021. Derudover bemærker styrelsen, at skolen er i risiko for også at falde ud i forhold til skolens prøveresultater. Det fremgår af Styrelsens brev fra den 25. maj 2022, at ”styrelsen vurderer på baggrund af udviklingen i data og kommunens indsendte redegørelse, at de beskrevne indsatser ikke er tilstrækkelige til at løfte skolens faglige resultater. Derfor udtages Kirke-Helsinge Skole til tilsyn”.

Formand er bekymret

Henriette Ergemann (NB), der er formand for Børn- og Familieudvalget er bekymret for, at endnu en skole i kommunen er kommet under tilsyn – denne gang igen.

”Det er yderst foruroligende, at en skole, der dårligt nok er kommet ud af tilsyn, igen kommer under tilsyn. Jeg er bekymret, og det virker som om, at det er en lidt selvforstærkende tendens. Der skal gøres noget, og jeg ved, at vi arbejder inden for en såkaldt ramme, men så må vi gøre noget anderledes inden for den ramme. Hvis vi ikke gør noget andet, fortsætter det med, at skoler kommer under tilsyn. Vi skal i hvert fald have talt det ordentligt igennem i udvalget. Jeg kan jo ikke trylle. Vi er nødt til at stå sammen i udvalget og kommunalbestyrelsen, og jeg håber, at der er et flertal, der kan se, at vi må vise noget politisk mod og gribe til handling nu. Ellers kan vi ikke skabe et bedre folkeskoletilbud, og vi kan ikke være det her bekendt,” siger hun.

Ligeledes fortæller Henriette Ergemann, at hun er bekymret for, at man netop ikke kan få de tilflyttere til byen, som man ønsker, og som virksomhederne i høj grad har brug for.

”Hvem vil flytte til en by, hvor daginstitutioner og skoler ikke fungerer, som de skal,” slutter hun af med at sige.

Direktør for området, Michael Gravesen, ønsker ikke at udtale sig.

Del