En usandhed bliver ikke sand af at blive gentaget.

Læserbrev: 

Vesthavnen: En usandhed bliver ikke sand af at blive gentaget!

Man kan undre sig over, at Erik Dannenberg og Geo Østergaard fremturer med påstanden om at Kalundborg havn i 2000 overgik fra kommunal havn til kommunal selvstyrehavn,  - kvit og frit,  - som de skriver.

Dette synspunkt er juridisk helt ude i hampen.

Havnen  var indtil 2000 ikke en kommunalt ejet havn, men en selvejende institution, i lov 316 af 16. maj 1990 kaldet ”kommunalt styret trafikhavn”.

Faktisk blev det allerede i købstadsloven 1869 slået fast: ”De til købstæderne hørende havne med deres tilliggende er at betragte som selvejende institutioner”.

I loven 1990 står der i § 13  en bestemmelse om, at :”Trafikministeren kan bestemme, at en havn, der er omfattet af bestemmelserne i dette kapitel, fremtidig skal undtages fra bestemmelserne, således at ejendomsretten til havnen overgår til kommunen”.

M. a. o. kommunen ejede ikke havnen.

Med den ny havnelov 2000 kunne havnen organiseres om en selvstyrehavn eller aktieselskab. I Kalundborg valgte man som bekendt at lade havnen blive en selvstyrehavn. Ejerforholdet blev fastsat i loven: d. v. s. folketinget besluttede, at det var den pågældende hjemstedskommune, der blev ejer af havnen.

Så når det påstås, at det var kommunen, der gratis forærede havnens  arealer til selvstyrehavnen er det fuldtændig vildledende og lodret forkert.

Men når argumenterne fattes griber man åbenbart til usandheder.

Kaj Buch Jensen

Bakkehaven 21

Del