En mulig Kattegatforbindelse skal give værdi til området

"Der skal ses på de positive udviklingsmuligheder, som en fast forbindelse til Jylland kan give, men også de negative konsekvenser."

En mulig Kattegatforbindelse skal give værdi til området
En mulig Kattegatforbindelse skal give værdi til området.

 

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

’Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2035 – Fremgang får flere med i fællesskabet’ skal, ifølge dagsordenen, behandles på næste økonomiudvalgsmøde den 18. januar. Heri står en mulig Kattegatforbindelse også nævnt.

Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2035 – Fremgang får flere med i fællesskabet’ er Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for kommunens udvikling. Strategien har afsæt i Kommunalbestyrelsens overordnede vision for kommunens udvikling: ”Kalundborg kommune er et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed”. Udviklingsstrategien beskriver, hvordan kommunen, med udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang på tværs af sektorer, vil arbejde for, at visionen bliver til virkelighed. Den sætter retningen for den kommende kommuneplan ved at angive de strategiske indsatsområder for den kommende planperiode. I udviklingsstrategien nævner kommunen også en mulig fast Kattegatforbindelse.

En mulig Kattegatforbindelse skal give værdi for området

Direktionen indstiller, at ’Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2035 – Fremgang får flere med i fællesskabet’ vedtages til offentlig fremlæggelse i 8 uger med påbegyndelse i februar 2023. I udviklingsstrategien er bl.a. skrevet, at kommunen kommer til at forholde sig til, hvad en mulig Kattegatforbindelse vil få af betydning for området.

Med vores geografiske placering på Danmarkskortet kommer vi til at forholde os til, hvad en mulig Kattegatforbindelse vil få af betydning for vores område. Det gælder fx i forhold til bosætning, er- hvervsudvikling, kulturarv, natur, landskaber og miljø. I tiden frem mod en eventuel principbeslutning om en fast forbindelse, er der behov for en åben dialog om fordele og ulemper. Der skal ses på de positive udviklingsmuligheder, som en fast forbindelse til Jylland kan give, men også de negative konsekvenser. Vi understøtter arbejdet henimod en ny Kattegatforbindelse, med fokus på værdiskabelse for Kalundborg kommune,” står der i referatet til økonomiudvalgsmødet.

Ikke noget nyt under solen

”Det er ikke fordi, at der er noget nyt under solen med den formulering. Den har stået der i hvert i de to sidste udviklingsstrategier, der bliver laver hver 4. år. Det handler om, at hvis der bliver besluttet at lave en fast Kattegatforbindelse, så vil man gerne have den lavet på en måde, så det giver mest mulig værdi for Kalundborg. Man har jo også, i en enig kommunalbestyrelse i tidernes morgen, før jeg blev borgmester, meldt Kalundborg ind i Kattegatkomitéen,” fortæller borgmester, Martin Damm (V).

Udviklingsstrategi i offentlig høring inden årsskiftet

En udviklingsstrategi (planstrategi) er et lovpligtigt dokument, som Kommunalbestyrelsen i henhold til planloven skal offentliggøre inden udgangen af 1. halvdel af valgperioden. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af ideer, forslag og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Kommunen kan vælge at afholde offentlige møder i høringsperioden.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. august 2022 en procesplan, med henblik på at sende en udviklingsstrategi i offentlig høring inden årsskiftet 2023/24. Der var borgermøde den 12. oktober 2022 om kommunens udvikling, og 7. december 2022 var der temamøde for Kommunalbestyrelsen om Udviklingsstrategien. Forslag til Udviklingsstrategi fremlægges altså nu til godkendelse på det kommende økonomiudvalgsmøde.

Del