En levende kulturarv

En levende kulturarv

Danmarks klinkbyggede træbåde – og traditionerne omkring dem er anerkendt af UNESCO som levende kulturarv, der skal sikres og bevares for kommende generationer.

Optagelsen på UNESCOs liste over menneskehedens immaterielle kulturarv skal øge fokus på at bevare viden om traditionen, håndværket og brugen af de klinkbyggede både. Og optagelsen på listen forpligter. Danmark har lovet at videreføre den levende, den maritime kulturarv til kommende generationer.

I Kalundborgkommune fra Mullerup i vest til Havnsø i øst er der bygget utallige klinkbyggede Joller og pramme til fiskeri fra havn eller kyst og derved givet et livsgrundlag til de enkelte familier og til det omgivende samfund.

Det Maritime Værksted arbejder bl.a. for at opsøge og bevarer disse gamle fiskejoller og pramme især fra lokalt området og bevare miljøet omkring dem. Vi er nu oppe på to bevaringsværdige træjoller, fået udarbejdet tegninger på den sjældne Røsnæs jolle så en sådan kan nybygges.

Udover joller og pramme arbejdes der med at opbygge en samling af ældre bådmotorer. I samlingen indgår der for nuværende 6 lokalt produceret Bukh motorer.

Selv om Kalundborg kommune opfordrede til, at der blev oprettet en forening der kunne skabe opmærksomhed omkring det maritime på den gamle Vest havn, fremkommer bl.a.  Borgmester Martin Damm, formand for styregruppen Bynær Havnepark og Hans Munk, formand for kultur og fritidsudvalget, med klare meldinger om, at der ikke er plads til bl.a. det Maritime værksted på Vest havnen og i det gamle pakhus. Begrundelsen er, at her skal bygges et bibliotek på 4 etager.

Det Maritime værksted holder åbent hus lørdag den 4. februar fra 10 – 15. Du er mere end velkommen til ved selvsyn at se, mærke og dufte hvad vi har gang i.

Jens Kallehave, medlem af bestyrelsen, Det Maritime Værksted

Del