En international skole i Kalundborg

Læserbrev: En international skole i Kalundborg

Året 2021 har bragt fantastiske nyheder om Kalundborgs fremtidige erhvervsudvikling. Kommunen er godt på vej til at blive et centrum for udviklingen af biotek og de dertil knyttede uddannelser.

Chr, Hansen har meldt sin ankomst gennem overtagelsen af  fiskeoliefabrikken på havnen. RE Energy opfører  en ny fabrik til produktion af 2. Generationsbioethanol. Ingeniøruddannelser og professionsuddannelser (ABSALON) placeres i Kalundborg.

I forvejen findes en række internationale virksomheder knyttet sammen i overensstemmelse med symbiose tanken.

Og så melder NOVO-Nordisk sig på banen med en investering i tre nye fabrikker, en samlet investering på 17 mia. Kr. Nærmest ubegribeligt, men med fantastiske perspektiver for Kalundborg.

Alle disse initiativer peger på en fremtid med en stigende beskæftigelse i Kalundborg, og formentlig også en stærkt stigende beskæftigelse af godt uddannede personer..

Hvordan matcher vi den fremtid i Kalundborg?

Vi skulle meget gerne have en stor del af den kommende arbejdskraft til at bosætte sig i kommunen til gavn for fællesskabet.

Vi kan tilbyde natur og boliger til priser, der er meget konkurrencedygtige.

Men, for der er der er et men!

Hvis vi skal tiltrække arbejdskraften i et sådant omfang ,at den bosætter sig bliver vi nødt til at indse at resultaterne f. eks. vores skolevæsen ikke er særlig indbydende, for at sige det mildt. Og der er ingen tvivl om, at det er en af de afgørende faktorer i en bosætning.

Det burde være i de store virksomheders interesse at medvirke til at skabe sådanne uddannelsesforhold, at vi også i dette spørgsmål kommer på landkortet.

Kalundborg kommune kan ikke på det korte sigt, som de beskrevne investeringer rummer, nå at skabe markante ændringer i det kommunale skolevæsen.

Derfor sidder jeg tilbage med spørgsmålet:

Hvorfor er der ingen blandt de store virksomheder som aktivt går ind i at skabe en international skole i Kalundborg? Til gavn for dem selv og til gavn for lokalområdet.

Og med det ekstra perspektiv, at elever på en sådan skole kan fortsætte på Stenhus Gymnasium i Holbæk som tilbyder den 1-årige Pre-IB der giver adgang til den prestigefyldte IB Diploma Program:

IB Diploma Programme skal ses som et alternativ til den danske studentereksamen og er for både udenlandske og danske unge, som ser muligheder i et internationalt fremtidsperspektiv, det være sig uddannelsesmæssigt og karrieremæssigt. IB-uddannelsen giver direkte adgang til universiteter over hele verden. 

Vi får i Kalundborg tilbudt nogle fantastiske muligheder, - nu gælder det om at gribe chancen

Hvem kommer på banen med et forslag til en international skole i Kalundborg? 

Kaj Buch Jensen

Bakkehaven 21

4400 Kalundborg

Del