En historie fra Kalundborg

TV-Kalundborg skrev en historie om de gamle ankre på Gl Vesthavn i Kalundborg i april 2021, og det er nu lykkes at finde en borger, der ved noget mere om både ankre og minebøssen.

En historie fra Kalundborg De to ankre, der stod på pladsen, hvor "toldbygningen" senere blev bygget. Foto: Fotograferet i 1979 af Michael Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

TV-Kalundborg skrev en historie om de gamle ankre på Gl Vesthavn i Kalundborg i april 2021, og i den forbindelse søgte Teknik og Miljø ved Kalundborg Kommune borgere, der kender historien bag de gamle ankre, og det er nu lykkes at finde en borger, der ved noget mere end, hvad kommunen har af oplysninger om ankrene samt minebøssen.

Minebøssen, der står ved Schultz Shipping, blev rejst af Marineforeningen. Den blev opsat på havnen 29. august 1948. Årsagen til, at det netop skete denne dato var, at det var fem års dagen for Flådens Sænkning, der var den 29. august 1943. Samtidig mindes man de syv søfolk fra Kalundborg der var omkommet under Anden Verdenskrig. Minen har både været indsamlingsbøsse og båret en fin inskription. Tidens tand har dog efterhånden gjort inskriptionen helt umulig at læse, men Michael Nielsen har dog et foto fra 1979, hvorpå man kan læse den oprindelige inskription.

”Jeg har et foto taget i 1979 af de to ankre stående på pladsen, hvor "toldbygningen" senere blev bygget. Jeg har også et, hvor man kan læse den oprindelige tekst på "minebøssen". Der står: ”Jeg var sømands værste fjende, tit jeg bragte sorg og død. Nu jeg ondt til godt vil vende, ved at lindre savn og død.”

Michael Nielsen fortæller endvidere, at ankeret ved Schultz Shipping er et såkaldt traditionelt stokanker. Et traditionelt stokanker kendes bl.a. ved at selve ankerstokken er lavet af egetræ.

”Ankeret ved Schultz er ét af to traditionelle stokankre, som en Kalundborg- fisker ved navn Svend Truelsen (kaldet ”Snusen”) ”fangede" med få dages mellemrum nord for Røsnæs Fyr engang sidst i 1960´erne. Han fiskede fra fiskehandler Jarlunds båd Stine, og formåede ene mand at få halet dem ombord,” fortæller Michael Nielsen, og fortsætter: ”Indtil man for ca. 40 år siden (mener at det var i 1981) byggede toldbygningen på hjørnet af Vestre Havneplads og Banegårdspladsen, stod begge stokankre på denne grund – i øvrigt sammen med minebøssen. Da man byggede toldbygningen, blev det ene af de to gamle traditionelle stokankre flyttet til sin nuværende placering ved Schultz. Stokankret ved Schultz er meget gammelt, og stammer formentlig fra et orlogsskib. Det var ikke sjældent, at et sejlskib mistede sine ankre. Det kunne fx ske, når man søgte ind mod land for at afvente bedre vind eller strøm. Pludselig kunne et uvejr bryde løs, - og for ikke at blive kastet ind på lavt vand eller kysten, måtte man kappe ankertovet, for hurtigt at komme til søs. Det samme var tilfældet, hvis man pludselig blev overrasket af fjendtlige skibe. Det var ikke ualmindeligt, at datidens orlogsskibe medbragte op til seks- syv af disse ankre. Vi ved ikke præcis hvilket skib dette stokanker stammer fra, men man har jo lov at lege lidt med tanken om, at det stammer fra Englandskrigene – måske endda fra en af de britiske fregatter der lå opankret ved Røsnæs natten mellem 21. og 22. marts 1808, før Kampen ved Sjælland Odde.”

Det andet anker står ved indkørslen til jobcentret på Rynkevangen i Kalundborg. Ifølge Michael Nielsen er de to ankre samt det, der står på Gisseløre, alle meget gamle. De er i hvert fald fra før 1820.

Selve ankerstokken, der består af træ, er naturligvis skiftet siden - måske endda flere gange. Det sidste anker af den type, der er blevet lavet, står for enden af Nyhavn i København. Det blev lavet til fregatten Fyen, der blev søsat i 1882. Ankeret på Gisseløre blev fisket op et sted mellem Røsnæs Fyr og Sejerø Fyr engang under Første Verdenskrig. Det var en fisker ved navn Jens Peter Ejnar Johansen, kaldet Dragefar, der fandt ankeret, da han fiskede med kutteren KR 156 Hærvig på en linje mellem Røsnæs Fyr og Sejerø Fyr. Ankeret blev fisket op fra ca. 20 meters dybde. Han donerede senere ankeret til Kalundborg by. Det blev oprindelig opstillet for enden af Fjordvej, men jeg ved ikke, hvornår det blev flyttet til sin nuværende position,” slutter Michael Nielsen sin beretning.

Del