En afgørende faktor for de unge - og erhvervslivet

Det betyder bedre overgange og øget fastholdelse. Kort sagt – Flere unge får en uddannelse.

En afgørende faktor for de unge - og erhvervslivet FGU bidrager til, at de unge bliver klar til uddannelse og/eller job, herunder hjælper den en række unge videre til erhvervsuddannelser. Foto: Colourbox.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Forberedende Grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge, der er under 25 år og endnu ikke er parate til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.

FGU bidrager til, at de unge bliver klar til uddannelse og/eller job, herunder hjælper den en række unge videre til erhvervsuddannelser, og således bidrager FGU til flere faglærte til glæde for det lokale erhvervsliv i hele Kalundborg Kommune - og til glæde for de unge.

Den lokale FGU i Svebølle har tæt samarbejde med bl.a. erhvervsuddannelserne på Processkolen, og det betyder bedre overgange og øget fastholdelse. Kort sagt – Flere unge får en uddannelse. Men da FGU blev skabt for mere end tre år siden, så verden anderledes ud. Derfor skal FGU tænkes ind i fremtiden – tænkes i en version 2.0. Sådan lyder det fra direktør for FGU Nordvestsjælland, Jørgen Ravnsbæk og vicedirektør for Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Malene Grandjean som begge er optaget af, hvordan man på bedste vis understøtter endnu flere unge på deres vej til uddannelse og job.

Først og fremmest er tilgangen af elever faldet markant. Måske fordi målgruppen er blevet mindre – Måske fordi kommunerne finansierer 65% af FGU. Med færre indtægter og et fortsat krav til nære læringsrelationer, fagprofessionelle voksne og værkstedsundervisning med eksplosive materialepriser, så skal der tænkes nyt, hvis alt det gode FGU er påbegyndt, skal kunne fortsætte – understreger de begge.

Det haster med en FGU 2.0

FGU Nordvestsjælland har haft fokus på den styrkebaserede tilgang til de unge, hvor der er fokus på, hvad de unge er gode til, og ikke hvad de ikke er lykkes med. ”FGU Nordvestsjælland har fra første dag været opmærksomme på, at løsningen med at få flere unge i uddannelse og i job, ikke kan og skal løses alene,” fortæller Jørgen Ravnsbæk.

Derfor har FGU set sig selv som en netværksorganisation, hvor de løbende har møder med KUI, med det lokale erhvervsliv samt etableret et yderst tæt samarbejde med Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser. Den styrkebaserede tilgang og det tætte tværinstitutionelle samarbejde har bidraget til, at gribe en ny målgruppe af unge. Det er lykkes at gøre dem klar til job og uddannelse.

FGU blev skabt for lidt over tre år siden, som det nye svar på, hvordan der skal sikres bedre veje til uddannelse og job. FGU skulle være det nye svar på, hvordan mindst 90% af de 25-årige skal have gennemført en uddannelse, og ikke mindst blev FGU sammen med KUI (den kommunale ungeindsats) skabt for, at være det fælles svar på en halvering af andelen af unge uden tilknytning til hverken uddannelse eller arbejdsmarkedet. FGU skulle således være svaret på en stor og central samfundsudfordring, som siden 1952 ifølge Danmarks statistik har været status quo, nemlig at ca. 20% af de unge, som forlader folkeskolen aldrig får gennemført en uddannelse.

”Alt det har FGU rent faktisk på mange måder været svaret på. FGU har arbejdet bredt med hele målgruppen, og udviklet succesfulde kombinationsforløb, der sikrer gode og trygge overgange særligt erhvervsuddannelserne. Vi kan mærke på de unge, der har været på FGU, at de er afklaret med deres uddannelsesvalg, og de er klar til uddannelse,” understreger Malene Grandjean, og fortsætter: ”Heldigvis har FGU fået fornyet politisk opmærksomhed den seneste tid, og et flertal udenom regeringen er kommet med et konstruktivt udspil. Men der skal handles hurtigt – og handles på en visionær måde, så vi sammen kan skabe FGU 2.0.”

Malene Grandjean har netop besøgt næsten alle FGU-skoler på hele Sjælland for, at indsamle vigtige praksiserfaringer, og hun fortæller, at skolerne er meget forskellige både hvad angår indhold, opbygning, samarbejdsrelationer og lokale udfordringer. Noget hun mener, der bør tages højde for i en FGU i version 2.0.

Jørgen Ravnsbæk håber, at der også efter det kommende valg stadig er politisk opmærksomhed på FGU og på, hvorledes vi bedst hjælper de unge i uddannelse og job: ”Danmark har brug for alle unge og ældre – Og alle unge og ældre har brug for en plads i Danmark. Vi har en forpligtelse til at gøre alt for, at alle unge kommer godt fra start med en ungdomsuddannelse eller kommer godt ind på jobmarkedet.”

Del