Eleverne i kommunens folkeskoler oplever stort fagligt løft

Eleverne i Kalundborg Kommune har cirka dobbelt så stor stigning i de faglige resultater i dansk og matematik som eleverne på landsplan

Eleverne i Kalundborg Kommunes folkeskoler oplever stort fagligt løft, oplyser Kalundborg Kommune i en pressemeddelelse.

Børne-og Undervisningsministeriet har netop færdigbearbejdet resultaterne fra sommerens afgangsprøver, og det er gode nyheder for Kalundborg Kommune.

I fagene dansk og matematik klarer eleverne sig mærkbart bedre end sidste gang, der blev afholdt prøver. I dansk er gennemsnittet rykket fra 5,9 til 7,2 – og i matematik er gennemsnittet hævet fra 5,3 til 6,7. I begge fag er udviklingen i Kalundborg Kommune mere markant end landsgennemsnittet, skriver Kalundborg Kommune.

Faktisk er resultaterne i dansk og matematik de seneste par år fra skoleåret 2018/19 og til skoleåret 2020/21 procentmæssigt forbedret cirka dobbelt så godt i Kalundborg Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet – og det er tal, der bliver godt modtaget af formand for Børn- og Ungeudvalget i Kalundborg Kommune, Karl-Åge Hornshøj Poulsen:

Det er en rigtig god nyhed for eleverne i vores folkeskoler. Både forældre, lærer, skoleledere og øvrige fagprofessionelle på folkeskolerne har alle en god grund til at klappe sig selv på skulderen. Det er glædeligt at se resultaterne på et område, hvor det politiske fokus har været stillet skarpt de seneste år, og opgaven er løftet rigtig flot af medarbejdere og ledere. Derudover suppleret med intensive undervisningsforløb samt øget fokus på ordblindeundervisning. Der er god grund til at glædes over de bedre karakterer – og endnu mere grund til at glædes over, at eleverne i Kalundborg Kommune har oplevet et endnu større fagligt løft end det der er oplevet på landsplan,” siger han. 

Eleverne i Kalundborg Kommune har cirka dobbelt så stor stigning i de faglige resultater i dansk og matematik som eleverne på landsplan

Der kan konstateres en positiv stigning i karaktergennemsnittet i Kalundborg Kommune. Særligt en stigning i karaktergennemsnittet i fagene dansk og matematik.

Se tallene nedenfor:

Afgangsprøver i dansk og matematik

 

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20*

2020/21

Kalundborg

 

 

 

 

 

 

Dansk

6,5

6,1

6,2

5,9

6,0

7,2

Matematik

5,7

5,3

5,5

5,3

6,2

6,7

Landsgennemsnit

 

 

 

 

 

 

Dansk

7,3

7,3

7,1

7,2

7,3

8,0

Matematik

6,9

6,8

7,0

7,0

7,4

7,8

Kilde: Uddannelsesstatistik ved Børne- og Undervisningsministeriet
*Der blev ikke afholdt afgangsprøver i skoleåret 2019/20. Standpunktskarakter blev ophævet til afgangskarakter. Bedste sammenligning er derfor skoleåret 2018/19 og skoleåret 2020/21.

Note: Stigning i Kalundborg (dansk). Fra 5,9 til 7,2 = 1,3 eller ca. 22%. Stigning på landsplan (dansk). Fra 7,2 til 8,0 = 0,8 eller ca. 11%.

Note: Stigning i Kalundborg (matematik). Fra 5,3 til 6,7 = 1,4 eller ca. 26%. Stigning på landsplan (matematik). Fra 7,0 til 7,8 = 0,8 eller ca. 11%.

Del