Eksamen er aflyst

Tomme lokaler på Allikelund Gymnasium i Kalundborg.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Mange eksamener er blevet aflyst , indtil videre frem til den 31. januar, og det behager ikke ligefrem de mange elever, der har knoklet hårdt med både læsning, projekter m.m. på Allikelund Gymnasium i Kalundborg.

En masse 3.g’ere på HTX har op til jul knoklet med at skrive SOP, elevernes store, afsluttende studieområdeprojekt. En skriftlig rapport, der suppleres med et mundtligt oplæg. Den mundtlige eksamen giver eleven lejlighed til at illustrere selvstændighed, faglig fordybelse og interaktion mellem teori og metode på tværs af to fag. Til eksamen fremlægger eleven problemstillinger og resultater fra rapporten, hvorefter der er plads til dialog mellem elev, eksaminator og censor.

”Det er altid en spændende eksamen, hvor der er fokus på relevante, faglige problemstillinger og metoder. Her har eleverne rig mulighed for at demonstrere både praktiske, teoretiske og analytiske færdigheder. For en del elever betyder det, at de ved den mundtlige eksamen samlet set kan trække deres karakter op, og når karakteren for SOP i sidste ende tæller dobbelt på eksamensbeviset, har det rent faktisk stor betydning for eleverne og det gennemsnit, de kommer ud med,” fortæller Allikelunds rektor Karen Marie Bach Christensen, der samtidig understreger den enorme vigtighed af, at samfundet får bugt med corona-pandemien.

En flad fornemmelse hos eleverne

Selvom eleverne med de aflyste eksaminer altså kunne se frem til en mere rolig juleferie uden at skulle forberede sig til eksamen, ville langt de fleste gerne have byttet julefreden ud med eksamenslæsning.

”Jeg er faktisk ret trist over, at min SOP-eksamen er aflyst, da jeg gerne ville have forsvaret den skriftlige rapport og forhåbentlig have fået en højere karakter”, siger Mathias Neumann Poulsen fra 3.X. 

Mathias klassekammerat, Vibe Broberg, er ligeledes ærgerlig over den mistede mulighed for at forbedre sin karakter ved en mundtlig eksamen. Men samtidig har hun hele tiden været skeptisk i forhold til den virtuelle del: ”Jeg har det personligt lidt blandet med, at selve SOP-eksamen er aflyst. For jeg føler, det er svært at kunne forberede sig ordentligt til en eksamen, hvis det hele skulle være foregået virtuelt. Men samtidig er det også ærgerligt, at mulighederne for at få en højere karakter for det store arbejde er begrænset. Dog ved jeg, at der bliver taget hensyn til dette. Og det er et godt alternativ, man er kommet frem til, hvor der tages højde for, at vi ikke kan forsvare den skriftlige del,” fortæller Vibe Broberg.

Standpunktskarakter ophøjes til prøvekarakter

For de prøver, der aflyses, gælder det, at der som hovedregel afgives en afsluttende standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter. Aflysning af prøverne får dermed ikke betydning for elevernes eksamensbevis, hvor der stadig vil være det samme antal karakterer. 

Fra omkring midten af december og frem til udgangen af januar ville der typisk være blevet gennemført over 40.000 prøver i folkeskolen, på gymnasierne og erhvervsskolerne samt på voksenuddannelsescentrene og institutioner, der udbyder FGU. Men grundet corona kommer det altså ikke til at være sådan i dette skoleår.

På Allikelund Gymnasium blev eleverne på EUX også ramt, idet de skulle have været til eksamen i dansk.

Del