Dygtige lærlinge er altafgørende

Hos koncernen lyder det, at kvaliteten, som de leverer, ikke er bedre end deres medarbejdere. Derfor har de deres eget lærlinge-akademi.

Dygtige lærlinge er altafgørende
Benny Nielsen er mentor for alle lærlingene i Multi-Tech koncernen. Her står han sammen med en af ejerne af koncernen, Niels Jørgensen (th) på værkstedet i Kalundborg. Arkivfoto: Gitte Korsgaard.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Hos Multi-Tech koncernen, der bl.a. ligger i Kalundborg, har man focus på kvalitet og kundetilfredshed. Hos koncernen lyder det, at kvaliteten, som de leverer, ikke er bedre end deres medarbejdere. Derfor har de deres eget lærlinge-akademi.

Multi-Tech ansatte i juli 2019 Benny Nielsen, som en slags mentor for virksomhedens lærlinge - eller måske også som en slags bedstefar for den unge. I hvert fald er det Benny Nielsens job at tage sig af de mange lærlinge – 55 lærlinge har de i alt hos Multi-Tech. Jobbet som mentor handler om at sørge for, at lærlingene har det godt, og at de kan de ting, som de skal kunne. Benny Nielsen er 73 år, og har arbejdet i undervisningssektoren i ca. 35 år, herunder 20 år som faglærer på EUC i Holbæk. Han er oprindelig elektronikmand, og har også været selvstændig i 12 år. Men i dag brænder han for, at der skal være et godt arbejdsmiljø for lærlingene – både fagligt og socialt.

Fokus på dygtige medarbejdere i koncernen

Multi-Tech, der har base i Kalundborg og afdelinger i flere andre byer på Sjælland, har 260 medarbejdere, hvoraf de 55 er lærlinge, som faktisk kommer fra koncernens eget lærlinge-akademi. Lærlinge-akademiet skal bl.a. sikre, at der bliver udlært dygtige lærlinge således, at de hele tiden har dygtige medarbejdere i koncernen.

”Jeg sørger for, at de får den bevågenhed, der skal til. Jeg besøger dem på arbejdspladserne, og på skolen, og hjælper dem med, hvad de nu har af problemer – socialt eller helt praktisk. I sin tid lettede jeg vel presset fra nogle overmontørers skuldre, det fungerede rigtig godt, og derfor fortsatte man. Multi-Tech må være en af de virksomheder i Danmark, hvor der er flest lærlinge pr. uddannet. Jeg er i hvert fald endnu ikke stødt på andre, hvor der er så mange lærlinge, som vi har – og der er jo netop brug for lærlinge i vores branche og i mange andre,” siger Benny Nielsen.

Arbejder sammen som et team

Hos Multi-Tech har man lavet en folder, som hver lærling modtager, nar han eller hun begynder som lærling hos virksomheden. Det gør de, fordi det er vigtigt for Multi-Tech, at de nye holdspillere forstår, hvad der er vigtigt for koncernen – deraf får de også de bedste lærlinge – og måske senere medarbejdere, der har lyst til at blive i en virksomhed, der arbejder som et team.

Vi arbejder som ”holdspillere”, så vi er en aktiv del af den daglige kommunikation og sociale aktivitet i virksomheden. Sammen vil vi opbygge alle vores lærlinges selvværd og selvtillid, da det er fundamentet for en stærk faglig attitude. Herved får lærlingene klarhed over, hvordan de bidrager positivt til arbejdsmiljøet i virksomheden,” står der bl.a. i folderen fra Lærlinge-Akademiet.

Niels Jørgensen, Thomas Aunsbak, Esben Christensen og Ricco Lind Hansen er de fire ejere bag Multi-Tech koncernen.

Del