DN er ikke imod en jordvold ved Gørlev

DN er ikke imod en jordvold ved Gørlev

Læserbrev: DN er ikke imod en jordvold ved Gørlev

På diverse medier fremgår det, at Danmarks Naturfredningsforening er imod en jord/støjvold ved Gørlev - intet er mere forkert!

DN gik for mere end et år siden positivt ind i dialogen med Gørlev Lokalråd for sammen at projektere en til området mellem Gørlev sø og Gørlev Landevej landskabeligt tilpasset støj/jordvold. Det er DNs holdning, at en støjvold kan være et aktiv for området selvom der er op til 350-400 meter til nærmeste boligområde på denne strækning.

Det er dog DNs holdning, at en jordvold på op til 40 meter i bredden og 6 meter i højden langs søbredden er overdimensioneret og landskabeligt ude af proportioner, hvilket DN har forelagt lokalrådet ved adskillige møder. DN ser gerne en mindre og til området ved søen tilpasset jordvold, så negative landskabs påvirkninger ikke griber uheldigt ind i det grønne område. Dette til trods for, at et par rækker træer i DNs 100 års jubilæumslund på arealet må flyttes!

Udformning og anlæg af de to øvrige strækninger på volden medfører ingen bemærkninger fra vores side. Dog vil det ikke overraske DN om Vejdirektoratet vender tomlen nedad på strækningen tættest på Coop365. DN har i mere end et år opfordret Lokalrådet at tage kontakt til Vejdirektoratet for en afklaring heraf - inden de satte nogen af mest støjramte boliger en støjvold i udsigt - men det har lokalrådet ikke ønsket.

Sandheden er, at Gørlev Lokalråd er hårdt presset af entreprenørerne. Entreprenørerne vil kun røre ved projektet, såfremt der er mulighed for aflæsning af mange tusinde kubikmeter jord. Det er ingen hemmelighed, at der i disse byggeboom tider er rigtig store penge i aftagning af voldsomme mængder overskudsjord - jo mere jord - jo større profit.

Lokalrådsformanden afviser på det kraftigste, at lokalrådet modtager penge for overskudsjorden - det har DN da heller aldrig påstået? DN er helt bevidst om, at det er entreprenøren, som skovler hele profitten.

At en entreprenør skal have så stor indtjening som mulig, skal efter vores overbevisning ikke være lig med, at det grønne areal mellem Gørlev sø og Gørlev Landevej skal behandles som en kæmpe skrotplads for overskudsjord.

Jordbunker som vil lægge beslag på størstedelen af det grønne friareal. Vores opfordring til Gørlev Lokalråd har i over et år været og lyder stadig: udform et projekt hvor strækningen mellem Helsinge å og Gørlev Mose er skaleret ned til et fornuftigt niveau.

Susanne Ladefoged

formand DN Kalundborg

Del