Diskussionen i Socialdemokratiet.

Læserbrev: 

Diskussionen i Socialdemokratiet

Den offentlige diskussion har på det seneste bestyrelsesmøde i Kalundborg Partiforening været til debat. Der har været kritik af bestyrelsen og af Kalundborg Partiforenings kommunalbestyrelsesmedlem Kirsten Rask og af kandidat til kommunalvalget 2021 Nikolaj Vad. Den offentlige politiske debat har udviklet sig til personangreb på Kalundborg Partiforenings kandidater. Det finder en enig bestyrelse ikke er en værdig måde den politiske debat har udviklet sig på og må tage afstand fra disse personangreb.

Til kritikken af Kalundborg Partiforenings bestyrelse skal det bemærkes, at den er sammensat og valgt på fuld demokratisk vis af medlemmerne i Kalundborg Partiforening. Det kan endvidere oplyses, at der løbende sker en demokratisk udskiftning af bestyrelsen. Der blev således ved generalforsamlingen den 28. februar valgt fire nye til bestyrelsen.

På dagsordenen var også holdningen til dobbeltmandat. 87% af medlemmerne stemte for dobbeltmandat til Kirsten Rask. Kirsten Rask fik herudover stor ros for sit politiske arbejde.

Lars Kuhre Mortensen

Formand for Kalundborg Partiforening

Del